Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum fizikalne kemije

Šifra: 183961
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: Zoe Jelić Matošević , mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
Katarina Jerin , mag. educ. phys. et chem. - Vježbe u praktikumu
Karla Korade , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Konduktometrija; vodljivost elektrolita, mjerenje električke provodnosti
Potenciometrija; potenciometrijska titracija jake i slabe kiseline jakom bazom
Spektrofotometrija; upoznavanje sa radom sa spektrofotometrom, Beer-Lambertov zakon
Kalorimetrija; upoznavanje rada s kalorimetrom, određivanje entalpije neutralizacije
Kemijska kinetika; ispitivanje kinetika raspada vodikova peroksida
Određivanje prijenosnog broja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Fizikalna kemija 2
Položen : Praktikum opće kemije 2
Odslušan : Osnovni praktikum analitičke kemije
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti