Diplomski ispit za studenticu Juliu Jelenu Toplak, Molekularna biologija, održat će se 21.09.2023. u 11:00 sati (Seminar ZMB, Horvatovac 102a).

 

Obrana diplomskog zadatka za studenticu Juliu Jelenu Toplak, Molekularna biologija, održat će se 21.09.2023. u 11:00 sati (Seminar ZMB, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka: Regulacija aktivnosti ubikvitinske  ligaze  HACE1

Regulation of the activity of ubiquitin ligase HACE1

 

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Dunja Leljak-Levanić, predsjednica
  2. Biljana Balen, član
  3. Ivana Ivančić Baće, član
  4. Petra Peharec Štefanić, zamjena
Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti