Dislocirani diplomski studij Bioindustrijske tehnike

Studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biologije i studentima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biotehnologije pruža se mogućnost nastavka studija na renomiranom francuskom Sveučilištu u Orleansu, nedaleko Pariza. Sveučilište u Orleansu u području Znanosti i tehnologije organizira diplomski studij Bioindustrijskih tehnika gdje se obrazuju stručnjaci za rad u različitim područjima biotehničkih znanosti. Premda je jedan od glavnih ciljeva studija brzo i uspješno povezivanje budućih stručnjaka s neposrednim proizvodnim aktivnostima, u ovom studijskom programu razvijaju se i sposobnosti za samostalan istraživački rad.

Od 2007. do 2014. godine na temelju sklopljenog  ugovora o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleansu, studenti Molekularne biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet) i Molekularne biotehnologije (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) mogli su upisati drugu godinu studija na Sveučilištu u Orleansu radi stjecanja diplome Magistra znanosti iz područja bioindustrijskih tehnika („Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité Techniques bio-industrielles“). Ova diploma istovremeno je priznata i kao diploma odgovarajućeg studija na matičnom fakultetu. Nastavu na ovom studiju izvodi  znanstveno-nastavno osoblje oba Sveučilišta, a dio praktične nastave održava se na Sveučilištu u Orleansu.

Krajem 2014. godine sklopljen je novi ugovor o uspostavi programa mobilnosti koji vodi istovremenom izdavanju dviju diploma francuskim i hrvatskim studentima: diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Master in  Biochemistry, Molecular Biology and  Biotechnology Sveučilišta u Orleansu i diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Magistar molekularne biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Magistar molekularne biotehnologije Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prema tom programu prva godinu diplomskog studija izvodi se na matičnim institucijama prema akreditiranim studijskim programima Molekularne biologije (PMF) i Molekularne biotehnologije (PBF), pri čemu francuski studenti imaju tromjesečnu praksu na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno PMFu i PBF-u. Druga godina studija je zajednička i izvode je nastavnici obaju Sveučilišta. Strani predavači izvode nastavu na engleskom jeziku, a predviđeno je i savladavanje osnova stručne komunikacije na francuskom jeziku. Studijski program se tijekom zimskog semestra druge godine za hrvatske studente većim dijelom izvodi u Zagrebu te djelomično u laboratorijima u Orleansu. Ljetni semestar druge godine posvećen je izradi završnog rada koji se brani pred mješovitim hrvatsko-francuskim povjerenstvom, a izrađuje se u biotehnološkim tvrtkama ili istraživačkim laboratorijima u Hrvatskoj ili Francuskoj. Nakon ispunjenih studijskih obaveza i obranjenog završnog rada studenti stječu diplomu Sveučilišta u Orleansu i Sveučilišta u Zagrebu. Prva generacija studenata prema programu mobilnosti bit će upisana u akademsku godinu 2015/16.
 

  OPIS KOLEGIJA (PDF)

Program mobilnosti

 

 

KOLEGIJ

ECTS

Sveučilište

1. semestar

Metode znanstveno-istraživačkog rada

3

Zg

Molekularna biologija stanice

8

Zg

Mutageneza i kancerogeneza

3

Zg

Izborni predmet

16

Zg

2. semestar

Metode istraživanja u molekularnoj biologiji

10

Zg

Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji

6

Zg

Izborni predmet

14

Zg

 

 

 

 3. semestar

 

 

 

Tehnike kemijske analize

3

Zg/Orl

Bioinženjerstvo staničnih kultura

3

Zg/Orl

Bioinženjerstvo staničnih kultura (vježbe)

2

Orl

Eksperimentalna imunologija

3

Zg

Biljno inženjerstvo

3

Zg

Eksperimentalna genetika

3

Zg/Orl

Stručni projekt – poznavanje tvrtke

3

Zg/Orl

Inovativna terapija

3

Zg/Orl

Znanstvena komunikacija na engleskom i francuskom jeziku

0

Orl/Fr Amb

Biološko oslikavanje

3

Orl

Tehnike kemijske analize (vježbe)

4

Orl

4. semestar

Diplomski rad / studijska praksa u industriji

30

Zg/Orl