Obavijesti

Diplomski zadatak za studenticu Dariu Sudac, Molekularna biologija, održat će se 01.02.2023. u 09:00 sati (Virološki praktikum, Botanički vrt).

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Zaru Škibola, Molekularna biologija, održat će se 31.01.2023. u 11:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Autor: Vlatka Marjan