Obrana će se održati: SRIJEDA, 20. rujna 2023. godine u 12.00 sati u dvorani BO-P1-soba 202, PMF, Ravnice 48, Zagreb 
Disertacija nosi naslov:  Učinak inhibitora SGLT2 na marker stresa miocita (NT-proBNP) u šećernoj bolesti tipa 2

The effect of SGLT2 inhibitors on marker of myocyte stress (NT-proBNP) in type 2 diabetes

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Vesna Benković, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Matias Trbušić, KBC Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet, Zagreb
  3. Izv. prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić,, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Medicinski fakultet
  4. Zamjena:  izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF, Zagreb

 

Mentor: naslovni izv. prof. dr. sc. Maja Cigrovski Berković, Kineziološki fakultet, Zagreb

Sažetak:

U ovoj prospektivnoj opservacijskoj studiji procjenjivani su kardiovaskularni učinci inhibitora kotransportera natrij-glukoza 2 (SGLT2) kod bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u kojih je postojala loša glukoregulacija na monoterapiji metforminom te im je bila potrebna intenzifikacija terapije (SGLT2 inhibitori ili inhibitori dipeptidil-peptidaze 4). Prije uključenja u ispitivanje, ispitanici nisu pokazivali znakove razvijene aterosklerotske bolesti kao niti manifestno srčano zatajivanje (stadiji A i B srčanog zatajivanja). Na početku i nakon šest mjeseci dodatne terapije obavljena je krvna analiza te fizikalni i ehokardiografski pregled. Nisu nađene značajne razlike između skupina u biomarkerima miocitnog i oksidacijskog stresa, upale te krvnom tlaku, dok su se indeks tjelesne mase, trigliceridi, aspartat-aminotransferaza, mokraćna kiselina, E/E’, deceleracijsko vrijeme i sistolički tlak u plućnoj arteriji značajno snizili, a udarni volumen i indeksirani udarni volumen te lipoprotein visoke gustoće, hematokrit i hemoglobin značajno povisili u skupini na SGLT2 inhibitorima. Iz navedenog proizlazi da povoljni mehanizmi djelovanja SGLT2 inhibitora u ovoj skupini bolesnika podrazumijevaju brze promjene u tjelesnom sastavu, metaboličkim parametrima, zatim smanjeno srčano opterećenje te poboljšanje dijastoličkih i sistoličkih parametara srčane funkcije.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti