Terenska nastava iz botanike i kralješnjaka

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava iz botanike i kralješnjaka

Šifra: 208626
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Liber
prof. dr. sc. Perica Mustafić
Izvođači: Nikola Renić , mag. educ. biol. et chem. - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teren se odvija na prostoru budućeg Regionalnog parka Dinara, slijevu rijeke Cetine s najvećom akumulacijom u Hrvatskoj Peruća i u Park prirode Vransko jezero.

Botanika:
ISHODI UČENJA
1. Prepoznati, analizirati, razlikovati i povezivati morfološko-anatomske, ekološke i horološke osobine najvažnijih biljnih porodica.
2. Analizirati prilagodbe biljaka na različite uvjete staništa.
3. Primjeniti metodologije prikupljanja biljnih uzoraka za buduće morfološko-anatomske, kemijske i DNA analize.
4. Praktično primjeniti različite determinacijske ključeve.
5. Sintetizirati sva dosadašnja botanička znanja kako bi različitim ključevima za determinaciju odredio nepoznati biljni primjerak.
6. Izgraditi osobnu herbarijsku i foto zbirku istraživanog područja.
7. Prakticirati različite metode geokodiranja karte, GPS uređaji, aplikacije na mobilnim telefonima i računalima.
8. Provesti kartiranje flore istraživanog područja.
9. Provesti statističku analizu.
10. Pripremiti i izložiti Power Point prezentaciju provedenog kartiranja u kojoj se vidljive sve faze istraživanja sa završnom diskusijom i zaključcima.

SADRŽAJ PREDMETA:
Upoznavanje s materijalom i priborom za rad na terenu. Sabiranje, herbariziranje i konzerviranje biljnog materijala. Primjena ključeva za determinaciju. Glavne morfološko anatomske, korološke, ekološke i kemijske osobine porodica vaskularne flore prisutnih na istraživanom području. Ugrožene i zaštićene vrste istraživanog područja. Metode geokodiranja uporaba karata različitog mjerila, GPS uređaja i mobilnih aplikacija. Metode kartiranja flore. Terensko istraživanje grupe od 4 do 5 studenata: Utvrđivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava flore na nekoliko tipova staništa MTB64 polja. Geokodiranja, sabiranja i fotografiranja biljnih svojti. Laboratorijska obrade zbirke determinacija, rad na računalu i statistička obrada rezultata. Izrada izvješća i njegova javna prezentacija pred studentima i nastavnicima.

Kralježnjaci:
ISHODI UČENJA

1. Upoznati se s osnovnim načinima uzorkovanja kralješnjaka ribe, vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci
2. Upoznati pravilan način rukovanja i čuvanja divljih životinja držanje, smještaj i ishrana, zaštita od mučenja, stresa tokom transporta
3. Naučiti pravilan odnos prema laboratorijskim životinjama te naučiti kaznene sankcije za prekršioce zakona o dobrobiti i zakona o zaštiti divljih životinja
4. Analizirati kralješnjake na budućem Regionalnom parku Dinara. Objasniti biogeografske značajke slivnog područja Cetine i najveće akumulacije u Hrvatskoj Peruće te faune vertebrata područja Parka prirode Vransko jezero.

Na terenu se upoznaje kako rabiti relevantnu metodu za
1. uzorkovanja riba
2. pronalaženja i uzorkovanja vodozemaca i gmazova
3. lova, prstenovanja i promatranja ptica
4. upoznavanje i primjenu ključeva za determinaciju kralješnjaka
5. zvukovna determinacija ptica
6. metode uzrokovanja malih sisavaca i praćenja šišmiša

Studenti su podijeljeni u manje grupe, samostalno provodeći istraživanja te stječu vještine koje će im koristiti pri kreiranju samostalnih istraživanja, prikupljanju uzoraka, obradi uzoraka, obradi podataka i pisanju rezultata. Terenska nastava obuhvaća i posjet biološki posebno interesantnim područjima i upoznavanje s mehanizmima upravljanja istih.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Filogenija i sistematika bilja
Odslušan : Kralješnjaci
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber:

    Svaki petak 13 - 15h. Marulićev trg 9A/ II

    Lokacija:

Obavijesti