Školski vivarij

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Školski vivarij

Šifra: 227695
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej
Izvođači: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s mogućnostima koje pruža korištenje vivarija u nastavi biologije te ih potaknuti na aktivno učenje i kritično mišljenje.
Vivaristika - pojam i definicija. Tipovi vivarija.
Životinje i biljke u vivaristici.
Metode uzgoja i uvjeti održavanja životinja i biljaka u vivarijima.
Način izrade i primjena akvarija (morskog i slatkovodnog).
Način izrade i primjena terarija.
Korištenje vivarija u nastavi biologije.
Pokusi koji se mogu izvesti u nastavi biologije koristeći vivarije.
U okviru vježbi studenti će izrađivati različite tipove vivarija. U okviru seminara će sami osmišljavati i postavljati jednostavne pokuse koji se mogu izvoditi u nastavi biologije koristeći vivarije. Predviđen je posjet institucijama koje se profesionalno bave vivaristikom (npr. insektarij i terariji u zagrebačkom Zoološkom vrtu). Literatura za seminare su recentni pregledni i stručni radovi na temu vivaristike.
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti