Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie

U utorak, 19. rujna u okviru Seminara za algebru, Iva Ćuže, Sveučilište u Mostaru, održat će predavanje:

 

Takiffova sl_2 algebra verteks operatora.

 

Seminar počinje u 15:00 sati u predavaonici A101 te je ujedno javna obrana teme doktorske disertacije. Pozivaju se članovi Seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

 

Sažetak:

S. Takiff je 1971. prilikom proučavanja invarijantnih polinomijalnih prstena definirao proširenja konačnodimenzionalnih Liejeveih algebri. Njemu u čast, matematičari odgovarajuća proširenja konačnodimenzionalnih prostih Liejevih algebri i nekih beskonačnodimenzionalnih Liejevih algebri, kao što su afine Liejeve algebre, nazivaju Takiffovim algebrama. Takiffove algebre možemo pronaći i u člancima fizičara, samo pod drugim nazivom. Tako se u fizičkoj literaturi koristi naziv galilejske algebre (Galilean algebras).

Cilj ovog seminara je dati pregled istraživanja navedenih algebri. Opisati konstrukciju Takiffove algebre pridružene afinoj Liejevoj algebri \hat{sl_2} i njoj pridružene algebre verteks operatora. Dati primjere kao motivaciju za definiranje slutnji o nekim svojstvima algebre verteks operatora pridružene afinoj Liejevoj algebri  \hat{sl_2} . Dodatno, opisati Takiff Virasorovu algebru koja se javlja kao podalgebra navedene algebre verteks operatora, u fizičkoj literaturi poznate kao Galilean conformal algebra.

 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci