Uvod u matematičko modeliranje

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u matematičko modeliranje

Šifra: 239803
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Bašić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Erceg - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Matija Bašić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Marko Erceg - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je osposobiti studente za primjenu matematičkih metoda u modeliranju problema iz fizike, biologije i ekonomije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Matematičko modeliranje. Realni i matematički model. Ciklus matematičkog modeliranja.
Funkcije i grafovi. Crtanje i interpretacija ovisnosti varijabli u različitim kontekstima.
Derivacije i integrali. Derivacija kao brzina promjene, integral kao ukupna promjena. Zakoni i primjeri iz mehanike.
Obične diferencijalne jednadžbe. Postavljanje jednadžbe iz konteksta: primjeri iz fizike, biologije i ekonomije. Separacija varijabli.
Numerička matematika. Eulerova metoda.
Diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabli. Koncept parcijalne diferencijalne jednadžbe. Primjeri u mehanici,
elektromagnetizmu i kvantnoj mehanici. Zamjena varijabli i interpretacija rješenja.
Literatura:
 1. M. Niss, W. Blum,: The Learning and Teaching of Mathematical Modelling
 2. W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade: Elementary differential equations and boundary value problems, 11th edition
 3. L. Edelstein-Keshet: Mathematical Models in Biology, Reprint of the 1988 original
 4. Keng Cheng Ang: Mathematical Modelling for Teachers, Resources, Pedagogy and Practice
 5. B. Barnes, G. R. Fulford: Mathematical modelling with case studies, treće izdanje
4. semestar
Izborni predmet 2 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Matija Bašić:

  Utorkom i četvrtkom u 13, uz prethodnu najavu i dogovor e-mailom. 

  Lokacija: A315
 • doc. dr. sc. Marko Erceg:

  Srijedom 9-11h (obvezna najava)

  Lokacija: 221

Obavijesti