Računalne statističke analize

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalne statističke analize

Šifra: 213800
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet osposobljava studenate za samostalno korištenje statističkih postupaka, pripremu podataka za analizu te provođenje statističkih analiza različitih vrsta podataka (deskriptivna analiza, testiranje hipoteza, analiza testovnih rezultata i sl.) kao i za primjerenu interpretaciju rezultata. Poseban naglasak u predmtu je na primjerima iz geografije, odnosno geografskim pojavama i procesima. Nadalje, predmet osposobljava studente za korištenje odabranih računalnih statističkih programa, posebice IBM SPSS koji je glavni alat na predmetu.
Sadržaj predmeta:
1. Uvod u kolegij Računalne statističke analize; Uvodni pojmovi u statistici;
2. Uvod u rad sa statističkim računalnim paketom;
3. Priprema i unos podataka;
4. Manipulacije s bazama podataka;
5. Tretman podataka koji nedostaju;
6. Linearne i nelinearne transformacije rezultata;
7. Funkcije;
8. Opisni statistički pokazatelji;
9. Izbor prikladnih statističkih tehnika;
10. Mjere povezanosti; koeficijenti korelacije, parcijalna korelacija;
11. T-test;
12. Hi-kvadrat;
13. Analiza varijance;
14. Grafičko prikazivanje podataka;
15. Interpretacija rezultata statističkih analiza
Literatura:
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović:

    Prema prethodnom dogovoru putem emaila slaveng@geog.pmf.hr.

    Lokacija: 228

Obavijesti