Obavijesti

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS). Rok za prijavu sažetaka produžen je do 1. ožujka 2024. godine, a prijaviti se možete putem službene web stranice simpozija (https://phdss.pmf.unizg.hr/).

Autor: Ivan Martinić

Treći ciklus predavanja i radionica na prvoj godini doktorskog studija iz predmeta Znanstveni rad iz područja intelektualnog vlasništva i autorskih prava održat će se u petak, 23.2.2024. s početkom u 16 sati u predavaonici 1 na Geografskom odsjeku, Trg Marka Marulića 19, 2. kat.

Autor: Ivan Martinić
Poziv na prijave za 8. Simpozij...

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS).

Autor: Ivan Martinić

Poštovani doktorandi i mentori,

Pozivamo vas  na osmi Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS), koji će se održati od 26. do 27. travnja 2024. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Horvatovac 102a).

Autor: Ivan Martinić

27. veljače 2024. godine u 10:00 sati u predavaonici 3 na Geografskom odsjeku PMF-a (Trg Marka Marulića 19/II) održat će se obrana doktorske disertacije pod naslovom: 

„Geografska marginalnost: identifikacija i analiza na primjeru Međimurja“
 
Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
1.    Prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, , Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
2.    Prof. dr. sc. Borna Fuerst Bjeliš, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
3.    Prof. dr. sc. Vlado Cetl, Sveučilište Sjever, Odjel za geodeziju i geomatiku
Zamjena: Prof. dr. sc. Dražen Njegač, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
 

Autor: Ivan Martinić

Prirodoslovno-matematički fakultet je prihvatio preporuku Sveučilišta u Zagrebu o mogućnosti produžetka roka za završetak doktorskog studija za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 pri čemu se početkom epidemije smatra ožujak 2020. godine.

Autor: Ivana Erdelez

Prijavnice za polaganje ispita na poslijediplomskom doktorskom studiju ovjeravaju se PRIJE ISPITA u Uredu za poslijediplomski studij, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

Autor: Ivana Erdelez

Sukladno zaključku Vijeća PDS-a od 16. lipnja 2016., prilikom pokretanja postupka prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) kandidati prilažu i zamolbu za održavanje Seminara I (za doktorski studij Geografije) odnosno Javne obrane teme doktorskog rada (za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) koju će supotpisati i predloženi mentor/i te time dati svoju suglasnost. 

Autor: Ivana Erdelez