Interne konferencije za doktorande

Godišnje interne konferencije za sve doktorande studija imaju za cilj postupno razvijati i jačati prezentacijske i komunikacijske vještine, kritičko mišljenje i vještinu argumentirane znanstvene rasprave. Doktorandi prve godine studija na internoj konferenciji izlažu rezultate svoga rada tijekom prve godine, a to je pregled stanja svjetskog znanja u njihovom odabranom, širem okviru istraživanja. Zbog prirode sadržaja izlaganje je usmeno. (Tijekom druge godine studija rezultati se objavljuju kao znanstveni rad vezan uz temu doktorskog rada u A1 ili A2 časopisu).

Doktorandi druge godine studija izlažu prve rezultate svoga znanstvenog istraživanja. Izlaganje može biti usmeno ili poster. U tijeku studija obvezno je imati barem jedno  usmeno i  jedno poster prioćenje (Do kraja studija rezultate istraživanja je obvezno objaviti u A1 časopisu).

 

Interna konferencija za doktorande će se održati 7. srpnja 2023. godine.

Rok za prijavu sažetaka je 19. svibnja 2023. Sažetci se šalju isključivo mentoru ili studijskom savjetniku.

Prva obavijest

Prijava (popunjavati u adobe acrobatu)

Knjiga sažetaka