O djelatniku

prof. dr. sc. Neven Bočić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 318
Telefon:01/4895 442
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1999.
Godina doktoriranja:2009.
Na zavodu od:2002.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Rođen je 1972. godine u Zagrebu, a živi u Karlovcu. Studij geologije i geografije završio je na PMF-u 1999. godine. Od 2002. je zaposlen kao asistent na Geografskom odsjeku PMF-a. Doktorat znanosti stekao je 2009., 2011. godine postaje docent, a 2017. izvanredni profesor. U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran je 2022. godine. Glavni znanstveni interesi usmjereni su mu na geomorfologiju i to posebno na geomorfologiju krša, speleologiju, glacijalnu geomorfologiju, strukturnu geomorfologiju i geomorfološko kartiranje. Najviše se bavi istraživanjem uvjeta i procesa morfogeneze površinskih i podzemnih krških oblika. Sudjelovao je u brojnim speleološkim istraživanjima i ekspedicijama u Hrvatskoj te u Španjolskoj, Meksiku, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Libanonu i Iranu. Radio je na više znanstvenih projekata od koji su najvažniji: Geomorfološko kartiranje RH, Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH, Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajolika, Istraživanje regionalnih promjena okoliša na krškim lokalitetima s posebnim naglaskom na recentne procese i dr.

Glavni je urednik znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica, član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa Land te je član uredništva stručnog časopisa Subterranea Croatica.
Nositelj je kolegija Geomorfologija i hidrografija krša, Primijenjena geomorfologija, Speleologija te Terenske nastave iz fizičke geografije na Geografskom odsjeku PMF-a.
Član je Radne grupe za topografiju i kartiranje Međunarodne speleološke unije (UIS) te Radne grupe za tektonsku geomorfologiju Međunarodne geomorfološke asocijacije (IAG). Član je više strukovnih udruga. Od 2010. do 2013. bio je predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza. Trenutno je predsjednik Hrvatskog geomorfološkog društva i član upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva. Pripadnik je Hrvatske gorske službe spašavanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo

Hrvatski speleološki savez

Hrvatsko geološko društvo

Hrvatsko kartografsko društvo

Hrvatski nacionalni odbora INQUA - Međunarodne unije za istraživanje kvartara

Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju - ZNAK