Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Numeričke metode u fizici 2

Šifra: 158573
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tina Bosner
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tina Bosner - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s modernim metodama numeričke analize u oblasti običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, s naglaskom na njihovo pratično rješavanje na računalima.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Metoda konačnih razlika za rubni problem za ODJ. Parcijalne diferencijalne jednadžbe, metoda konačnih razlika za Poisson-ovu jednadžbu, Liebmann-ova metoda. Metoda konačnih elemenata (FEM) u jednoj dimenziji i za eliptičke (PDJ) rubne probleme, varijaciona formu-lacija, Ritzova i Galerkinova metoda, funkcije baze i forme, prostori konačnih elemenata. Aproksimacija domene, lokalne koordinate i algoritam uklapanja, problem numeracije čvorova. Metode za paraboličke jednadžbe. Konvergencija FEM-a. Klasifikacija parcijalnih diferencijalnih jednadžbi 2. reda u dvije dimenzije. Hiperboličke jednadžbe prvog i drugog reda, numerička integracija duž karakteristika, propagiranje diskontinuiteta, Lax-Wendroff formule i Courant-Friedrichs-ov uvjet konvergencije.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literatura; analiza primjera i uvježbavanje; analiza metoda i uvježbavanje; analiza programa i rezultata dobivenih rješavanjem problema pomoću računala, te uvježbavanje.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, rješavanje primjera, analiza metoda, prezentacija računalnih programa i njihovih rezultata.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pismena provjera putem kolokvija, pisanje i prezentacija programskog zadatka i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave, te ostvarenih minimalno 17 od mogućih 56 bodova na kolokvijima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Elementi ocjenjivanja:
1.Dva kolokvija, svaki po 28 bodova (zajedno 56 bodova)
2.Jedan programski zadatak, 24 bodova
3.Završni ispit, 20 bodova

Kolokviji
1.Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Na kolokvijima se postavljaju i teorijska pitanja.
2.Minimalni uvjet za prolaz je ostvarenih 17 bodova.
3.Za studente koji nisu ostvarili taj broj bodova organizira se jedan popravni kolokvij koji se odnosi na gradivo cijelog semestra. Na popravnom kolokviju može se postići najviše 56 bodova. Za prolaz na tom kolokviju potrebno je postići najmanje 17 bodova. Studentima koji pristupaju popravnom kolokviju bodovi s redovnih kolokvija se brišu.

Programski zadaci
1.Tijekom semestra zadaje se jedan programski zadatak, koji mora biti riješen unutar predviđenog roka koji će biti objavljen na webu kolegija. Svaki zadatak u principu uključuje rješenje realizirano u programskom jeziku F90/F95 i obrazlaže se pred nastavnikom.
2.Minimalni uvjet za prolaz je ostvarenih 10 bodova.

Završni ispit
1.Završni dio ispita sastoji se od usmenog odgovaranja gradiva kolegija pred nastavnikom, a može uključivati zadatke i kontrolu praktičnog znanja na računalu.
2.Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju prolaz iz kolokvija i programskih zadataka.

Zaključivanje ocjene
Minimalni uvjeti za prolaznu ocjenu su zaraditi 45 bodova. Ocjene se zaključuju po slijedećoj tablici:
Bodovi Ocjena
45-59 2
60-74 3
75-89 4
90 i više 5
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  Bellman, R.E., R.E. Kalaba: Quasilinearization and Nonlinear Boundary-Value Problems, Elsevier N.Y. 1965.
  Strang, G., G. J. Fix: An Analysis of the FEM, Prentice-Hall, 1973.
  Press, W. H., B.P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling: Numerical Recipes, Cambridge univ. press, 1987.
  Smith, G.D.: Numerical Solution of PDE: Finite Difference Methods, Clarendon press, Oxford, 1978.
 2. Strang, G., G. J. Fix: An Analysis of the FEM, Prentice-Hall, 1973.
 3. Press, W. H., B.P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling: Numerical Recipes, Cambridge univ. press, 1987.
 4. Smith, G.D.: Numerical Solution of PDE: Finite Difference Methods, Clarendon press, Oxford, 1978.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Numeričke metode u fizici 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Tina Bosner:

  Ponedjeljkom od 15:00 do 17:00

  Lokacija: 223

Obavijesti