Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Dinamika atmosfere i mora

Šifra: 40926
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Orlić
prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak
Izvođači: dr. sc. Iva Međugorac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje fizikalnih procesa u atmosferi i moru te sagledavanje njihove međusobne povezanosti.

ISHODI UČENJA
Razumijevanje fizikalnih svojstava i gibanja u atmosferi i moru, spoznaja o načinima mjerenja i obrade fizikalnih veličina koji opisuju fizikalno stanje atmosfere i mora, spoznaja o važnosti takvih znanja za rješavanje nekih važnih problema današnjice (poplave, onečišćenja, klimatske promjene) i spoznaja o njihovoj prognozi.

SADRŽAJ PREDMETA
Atmosfera:
1. Podjela i sastav atmosfere, plima i oseka atmosfere, antropogeni utjecaji na atmosferu.
2. Energija Sunčevog i Zemljinog zračenja, protuzračenje atmosfere.
3. Grijanje i hlađenje kopna, mora i zraka. Promjene faze vodene tvari, fizika oblaka i oborina.
4-5. Polje tlaka i gibanje zraka; plinska jednadžba; hidrostatička ravnoteža; vjetar; vrtložni sustavi; opća cirkulacija atmosfere.
6. Načini i standardi meteoroloških mjerenja.
7. Osnove prognoze vremena.
More:
8. Svojstva mora i gibanje u moru - pregled.
9-10. Mjerni instrumenti: "in-situ" i daljinska istraživanja.
11. Salinitet: razmjena vlage na granici atmosfera/more, razdioba saliniteta. Temperatura: razmjena topline između atmosfere i mora, razdioba temperature. Tlak, gustoća, vodene mase; miješanje; advekcija/konvekcija.
12. Cirkulacija u morima i oceanima; geostrofičke struje, vjetrovne struje (Ekmanova spirala), termohaline struje.
13. Vjetrovni valovi, tsunami, seši, inercijalne oscilacije, Rossbyjevi valovi.
14. Plima i oseka: sila uzročnica, opis pojave, elementarna dinamika. Olujni uspori: utjecaj tlaka zraka i vjetra na gibanje u priobalnom području. Sezonske oscilacije.
Sustav atmosfera-more:
15. Klimatske fluktuacije, El Nino, veza Atlantik-Europa. Klimatske promjene, astronomski ciklusi, antropogeni efekti.

NAČIN PRAĆENJA
Izrađeni seminarski radovi i sudjelovanje u nastavi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE
Seminarski radovi i usmeni dio ispita. Završna ocjena uključuje sve bodove stečene tijekom nastave zaključno s usmenim ispitom. Konačna ocjena je prosjek dviju ocjena (iz meteorološkog i oceanografskog dijela).
Literatura:
 1. Obavezna literatura:
  1. Open University Course Team, 2001: Ocean Circulation, 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 286 pp.
  2. Open University Course Team, 1995: Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour, 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 166 pp.
  3. Open University Course Team, 2002: Waves, Tides and Shallow-Water Processes, 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 227 pp.
  4. Penzar, I., Penzar, B., 1989: Agroklimatologija (drugo izdanje). Školska knjiga, Zagreb, 274 pp.
  Znanstveni radovi (za pripremu seminara)

  Dopunska literatura:
  Penzar, B. i suradnici, 1996: Meteorologija za korisnike. Školska knjiga, Zagreb, 274 pp.
  Penzar B., Penzar, I., Orlić, M., 2001: Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana. Nakladna kuća "Feletar", Zagreb, 258 pp.
  Mala internet škola oceanografije (http://skola.gfz.hr).
  Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana (http://jadran.gfz.hr)
 2. Ahrens, C.D., 2011: Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere 6th Edition. Cengage Learning, USA, 528 str.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Klimatologija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti