Opće obavijesti

Uvodno predavanje za studente koji su u akad. godini 2023./2024. prvi put upisali 1. godinu Prijediplomskog studija Kemije održat će se u

ponedjeljak, 2. listopada 2023. godine u 10:00 sati

u predavaonici A2 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Na kraju Uvodnog predavanja studentima će biti uručene studentske iskaznice.

Po završetku Uvodnog predavanja studenti ostaju u predavaonici radi početka nastave iz predmeta Opća kemija (V. Vrdoljak).

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen je natječaj za upis na na doktorske studije: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

21. listopada 2023. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava se 8. Simpozij studenata kemije.

Simpozij studenata kemičara iznimno je uspješan projekt vođen motom „studenti za studente“ koji je omogućio brojnim studentima uključenima u znanstveno-istraživački rad da podjele svoje znanje putem usmenih izlaganja ili posterskih priopćenja.

U sklopu Simpozija moguće je sudjelovati kao aktivni ili kao pasivni sudionik.

Aktivne sudionike čine studenti koji žele usmeno ili putem postera prezentirati svoj rad. Rad možete prezentirati samostalno ili u paru. Pasivne sudionike čine studenti koji žele podržati svoje kolege slušajući njihova izlaganja te saznati novosti u kemiji.

Više o prijavi na Simpozij te pravilima za prijavu možete pronaći na web stranici i plakatu.

Autor: Adriana Kenđel

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Zanima te kako današnjim ekološkim problemima pristupiti iz inženjerske, okolišne i društvene perspektive?

Pridruži se interdisciplinarnom timu i osmisli sustavno rješenje za sanaciju industrijskog odlagališta otpada bivše tvornice ferolegura na obali Dugog Rata.

Studensko natjecanje/radionicaCoastal Brownfiled Remediation“ održati će se u Dugom Ratu (16. - 19.10.2023.) u okviru suradnje hrvatskih i norveških stručnjaka na projektu financiranom od strane Iceland Liechtenstein Norway grants.

Studenti se prijavljuju pojedinačno putem forme za prijavu, te će biti spojeni u multidisciplinarne timove. Rok za prijavu je 2.10. 2023.

 

Troškovi puta i smještaja pokriveni su od strane organizatora.

Više o natjecanju i prijavi možete naći na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

Udruga EMA organizira u sklopu projekta ”Reci DA sebi” BESPLATNE radionicu izrade i implementacije kreativnog sadržaja za mlade između 20 i 25 godina.

Više na poveznici.

LETAK

Autor: Adriana Kenđel

Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023., a kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Javni poziv bit će otvoren za prijave do kraja 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Autor: Adriana Kenđel

Obavijest o izmjenama u provođenju sveučilišnog izbornog predmeta „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ od ak. god. 2023./2024. dostupna je ovdje.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Ozana Mišura, Mateja Pisačić, Mladen Borovina i Marijana Đaković objavili su najnovije rezultate svojih istraživanja u renomiranom časopisu Američkog kemijskog društva, Crystal Growth & Design (IF = 4,010) pod nazivom Tailoring Enhanced Elasticity of Crystalline Coordination Polymers.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na unutarnjoj naslovnici časopisa (Supplementary Cover).

U radu je prikazana mogućnost ciljanog povećanja savitljivosti kristala koordinacijskih polimera koji su pokazali slabu elastičnu fleksibilnost kao odziv na primjenu vanjske mehaničke sile. U nedavnom istraživanju savitljivosti kristala provedenom na nizu izostrukturnih kadmijevih(II) koordinacijskih polimera, ustanovljeno je da je međumolekuska interakcija CH∙∙∙N ključni strukturni čimbenik u određivanju bitno različitog stupnja mehaničkog odziva ovih kristala (Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 14801–14805.). Za najslabije elastično savitljive kristale i ova vodikova veza bila je najslabija. Ciljanim ojačavanjem najslabije strukturne karike uspješno je povećana elastična savitljivost kristala. Ojačavanje ove kritične karike (vodikove veze CH∙∙∙N) provedeno je kokristalizacijskim pristupom, uvođenjem malih organskih molekula (koformera) s mogućnošću ostvarivanja znatno jače ciljane međumolekulske interakcije u strukturu izvornog koordinacijskog polimera. Ovim istraživanjem je, štoviše, pokazana i direktna poveznica između ojačanja supramolekulske poveznice i ostvarenog povećanja elastičnosti kristala.

Rezultatima ovog istraživanja ostvaren je novi pomak u razumijevanju mehanički potaknutog odziva kristalnih tvari što posljedično proširuje mogućnosti primjene kristalnih materijala u razvoju naprednih tehnologija.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom (FlexibleCrystals, IP-2019-04-1242)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
1211973