Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 2

Šifra: 171107
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
mr. sc. Marina Tašner - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Darko Vušak - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
1. Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2. Primjenjivati mjere opreza pri radu.
3. Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4. Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5. Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6. Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja.
Sadržaj predmeta (po tjednima):
_1_2_ halogeni elementi (dobivanje i svojstva klora, kalijeva klorata i klorovodika)
_3_4_halkogeni elementi (dobivanje i svojstva kisika, svojstva elementarnog sumpora, dobivanje i svojstva sumporova(IV) oksida)
_5_6_elementi dušikove skupine (dobivanje i svojstva amonijaka, dušikova(I) oksida, dušikova(II) oksida, dušikova(IV) oksida)
_7_8_ prijelazni elementi (dobivanje kromove stipse ili željezova(II) sulfata heptahidrata, tetraaminbakrova(II) sulfata monohidrata)
_9_10_kinetika kemijskih reakcija (ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji reaktanata, temperaturi i katalizatoru, autokataliza)
_11_ ravnoteža kemijskih reakcija (hidroliza, produkt topljivosti)
_12_13_ elektroliza i galvanski članak (relativna jakost oksidansa i reducensa, priprema galvanskog članka, elektroliza u uređaju s topljivom i netopljivom anodom, Faradayevi zakoni elektrolize)
_14_15_pokazna vježba (Ionski izmjenjivači), zadani pokus ili nadoknada
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Praktikum opće kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti