Praktikum metodike nastave kemije 2

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum metodike nastave kemije 2

Šifra: 210184
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u laboratorijski rad u školi (2): Poznavanje mjera sigurnosti i procjena opasnosti pri radu s organskim kemikalijama (skladištenje, čuvanje, odlaganje i uništavanje organskih kemikalija). Anorganske i organske kemikalije u kućanstvu. Uporaba kućanskih kemikalija u nastavi kemije. Samostalna izrada i uporaba modela molekula i kristalnih struktura u nastavi. Priprema otopina i reagensa potrebnih za nastavu.
Različite nastavne cjeline: Periodni sustav kemijskih elemenata. Metali i njihovi spojevi. Nemetali i njihovi spojevi. Dobivanje i kemijska svojstva ugljikovodika i njihovih halogenih derivata. Alkoholi, fenoli i eteri. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i njihovi derivati. Ugljikohidrati. Aminokiseline, proteini i enzimi. Sintetički polimeri. Onečišćenje zraka, vode i tla.

Metodologija rada: Kroz svih 15 nastavnih tjedana studenti nastavljaju razvijati nužno potrebne nastavničke kompetencije. Metodologija je jednaka kao i predhodećem predmetu Prakitkum iz metodike nastave kemije 1. Svaki student mora na temelju zadanog ili odabranog pokusa (ili više njih) odrediti koje će obrazovne ishode, i u kojoj nastavnoj cjelini (ili jedinici), ostvariti. Pri tome je potrebno odrediti obrazovna postignuća koja učenici nužno moraju imati prethodno usvojena da bi mogli sudjelovati u planiranom nastavnom satu. Kao i ranije svaki student mora pripremiti pokuse, uvježbati ih izvesti, osmisliti nastavni sat i potom sve prezentirati ostalim članovima skupine. Obvezno je izraditi popratni nastavni listić, plan ploče i prikladnu power-point prezentaciju. Tijekom izlaganja ostali studenti i nastavnik procjenjuju, a kasnije i komentiraju, metodičku i didaktičku uspješnost prikazanog sata i izlaganja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija 2
Položen : Biokemija 2
Odslušan : Metodika nastave kemije 1
Odslušan : Praktikum metodike nastave kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum metodike nastave kemije 1
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti