Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Povijest i filozofija kemije

Šifra: 40758
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Pregled filozofije znanosti s osvrtom na kemiju i pregled povijesti kemije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.7. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
1. razaznati temeljna načela znanstvene metodologije
2. prepoznati filozofske spoznaje koje proizlaze iz kemijskog učenja
3. znati smjestiti kemiju u okvir prirodoslovlja, posebno njezine dodirne točke s ostalim znanostima
4. upoznati povijesne okvire u kojima je nastala kemija
5. prepoznati znanstvena načela unutar kojih su nastali temeljni kemijski koncepti: element, tvar, strukturna teorija, periodni zakon, načela kemijskih promjena, elektronske teorije

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Kratki pregled povijesti filozofije znanosti i njezine temeljne postavke.
2. Teorija spoznaje (ontologija i epistemologija) i znanstvena metodologija. Protokemija i alkemija - izvori, filozofijske postavke i prijelaz prema suvremenoj kemiji.
3. Nastanak i razvoj temeljnih kemijskih koncepata (kemijski elementi, periodni sustav, molekularna struktura, reakcijski mehanizmi), kemijskog jezika i modela.
4. Problem redukcionizna, holizma i emergencije (kemija, kvantna kemija i kvantna mehanika).
5. Kemija i teorija kompleksnosti (razine kompleksnosti, kemijska kinetika i teorija kaosa).
6. Kemija između fizike i biologije.
7. Kemija i umjetnost.

OBVEZE STUDENATA:

Konzultacije

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Usmeno
Literatura:
  1. D. Grdenić, Povijest kemije, Školska knjiga, Novi Liber, Zagreb 2001.

    J. A. Berson, Chemical discoveru and the logician's program, Wiley-VCH, Weinheim, 2003. 2

    H. Vančik, Philosophy of Chemistry and Generalization of the Concept of Complexity, in Chemistry in the Philosophycal Melting Pot, Peter Lang, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Izborni - kemija 1 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti