Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Kromatografske metode u analitici

Šifra: 152861
ECTS: 8.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Mario Cindrić
dr. sc. Vlasta Drevenkar , nasl. prof.
prof. dr. sc. Nives Galić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Podjela kromatografskih analitičkih tehnika: prema agregacijskim stanjima stacionarne i mobilne faze, prema načinu izvedbe, i prema fizikalno-kemijskim procesima. Teorija kromatografskog procesa. Činitelji koji utječu na kromatografski proces. Djelotvornost i selektivnost odjeljivanja. Dobivanje analitičkih podataka iz kromatografskog procesa i njihova obradba. Karakterizacija sastojaka i utvrđivanje udjela sastojaka u ispitivanoj smjesi. Odabir kromatografske metode s obzirom na svojstva analiziranih spojeva. Priprava uzoraka za kromatografsku analizu. Tekućinska kromatografija (LC). Priroda pokretne i nepokretne faze. Instrumentacija i prikladni načini detekcije analita Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti: adsorpcijska tekućinska kromatografija, razdjelna tekućinska kromatografija. Kromatografija normalnih i obrnutih faza. Kromatografija ionskih parova. Kiralna kromatografija. Ionska kromatografija. Kromatografija isključenjem. Višedimenzijska kromatografija i vezani sustavi s drugim instrumentnim tehnikama. Kromatografsko razdvajanje i analiza proteinskih smjesa. Primjena. Plinska kromatografija (GC). Izbor pokretne i nepokretne faze. Plinsko-tekućinska kromatografija. Adsorpcijska kromatografija. Dijelovi plinskokromatografskog sustava. Višedimenzijska kromatografija i vezani sustavi s drugim instrumentnim tehnikama. Primjene. Fluidna kromatografija pri superkritičnim uvjetima. Svojstva pokretne i nepokretne faze. Dijelovi kromatografskog sustava. Primjene. Kapilarna elektroforeza. Princip. Instrumentacija i prikladni načini detekcije analita. Kapilarna elektrokromatografija. Micelarna elektrokinetička kapilarna kromatografija. Primjene. Pokazne vježbe u laboratoriju.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Stjecanje znanja o teorijskim zasadama kromatografskih i srodnih separacijskih metoda i suvremenom eksperimentalnom pristupu kromatografskoj analizi sastojaka složenih smjesa; razvijanje kompetencija temeljenih na znanju neophodnih za znanstveno-istraživački i stručni rad
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, seminari, pokazne vježbe, konzultacije
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  P. Worsfold, A. Townshend, C. Poole (ur.): Encyclopedia of Analytical Science, Second Edition, Elsevier Ltd., Oxford 2005.
  M. Kaštelan-Macan, M. Medić-Šarić, S. Turina: Plošna kromatografija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilšta u Zagrebu, Zagreb 2006.
  I. Piljac: Elektroforeza, Media Print, Zagreb 2006.
  R. E. Ardrey: Liquid Chromatography-mass spectrometry: An introduction, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.
  M. Kaštelan-Macan, M. Petrović (ur.):Analitika okoliša, Hinus&Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.
  L. T. Taylor, Supercritical Fluid Chromatography, Anal. Chem. 82 (2010)4925-4935.
  J. V. Seeley, S. K. Seeley, Multidimensional Gas Chromatography: Fundamental Advances and New Applications, Ana.l Chem. 85 (2013)557-578.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Temeljni kolegiji iz analitičke kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti