Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Ekstrakcijske tehnike

Šifra: 43999
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: kratki pregled separacijskih metoda u analitičkoj kemiji. Ekstrakcija u kemijskoj analizi. Čimbenici koji utječu na učinkovitost ekstrakcije (priroda otapala, priroda i koncentracija reagensa, ionska jakost, kiselost, višestruka ekstrakcija, selektivnost, sinergistički efekti. i dr.). Kvantitativni aspekti ekstrakcije (koeficijent razdiobe, postotak ekstrakcije). Ekstrakcija metalnih iona, neutralnih kelatnih kompleksa, ionskih parova. Vrste: ekstrakcija otapalom, ekstrakcija fluidom u superkritičnom uvjetima, ekstrakcija na čvrstim nosačima, mikro-ekstrakcija. Prednosti ekstrakcije u odnosu na druge separacijske metode. Industrijska primjena različitih ekstrakcijskih tehnika.
Sadržaj se može dopunjavati s novim znanstvenim dostignućima.

ISHODI UČENJA:
- odabrati i primjeniti najpogodniju separacijsku tehniku
- navesti prednosti i nedostatke ekstrakcijskih tehnika u kemijskoj analizi
- objasniti korake pri optimiranju postupka ekstrakcije
- definirati parametre kvantitativnosti postupka ekstrakcije (postotak i učinkovitost ekstrakcije, selektivnost)
- objasniti čimbenike koji utjeću na ekstrakciju (izbor otapala, ionska jakost, višestruka ekstrakcija, itd.)
- razlikovati i objasniti različite postupke ekstrakcije prema vrsti uzorka
- objasniti načela i primjenu različitih ekstrakcijskih tehnika (ekstrakcija tekuće-tekuće ekstrakcija po Soxletu, ubrzana ekstrakcija otapalom, ekstrakcija potpomognuta mikrovalovima, ekstrakcija potpomognuta ultrazvučnim valovima, ekstrakcija fluidom u superkritičnom uvjetima, ekstrakciju na čvrstim nosačima i mikro-ekstrakcija, ekstrakcija metalnih iona, ekstrakcija s površinski aktivnim tvarima)
- primijeniti usvojeno znanje na uobičajene praktične probleme u postupku separacije
Literatura:
  1. J. R. Dean, Extraction Methods for Environmental Analysis, John Wiley & Sons; New York,1998
  2. Larry T. Taylor, Supercritical Fluid Extraction, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
  3. M. S. Mills, E. M. Thurman, Solid-Phase Extraction: Principles and Practice, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
    Developments in Solvent Extraction, Editor, S Allegret, Ellis Horwood Limited, Publ. Chichester, England, 1988.
    Novi znanstveni radovi.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Instrumentna analitika 1
1. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti