Repozitorij

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 03.08.2021. prihvatila Plan nabave.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 03.08.2021. prihvatila Plan nabave. U sklopu projekta provodit će se nabave: Nabava usluge vanjskog stručnjaka za izrada dokumentacije o nabavi za javnu nabavu, Nabava usluge vanjskog stručnog voditelja, JAVNI NATJEČAJ za izradu Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za potrebe projekta KK.01.1.1.09.0037. "Centar za napredne materijale i nanotehnologiju, Nabava usluge studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, Nabava usluge organizacije promidžbe i vidljivosti i Nabava usluge revizije projekta.

Sve nabave mogu se naći u Planu nabave PMF-a.

Autor: Mario Basletić
Popis obavijesti

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.