Obavijesti

Poslan je Poziv za dostavu poziva za postupak jednostavne nabave NABAVA USLUGE ORGANIZACIJE I PROVEDBE URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA za potrebe projekta KK.01.1.1.09.0037. Centar za napredne materijale i nanotehnologiju.

Autor: Mario Basletić

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.