O projektu

 P u t    u    k v a n t n e    t e h n o l o g i j e

Projekt Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta financirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.

Šifra poziva: KK.01.1.1.09

Šifra projekta: KK.01.1.1.09.00376

Vrijednost projekta: 4.621.839,96 kn

Trajanje projekta: 30 mjeseci (05.05.2021. - 05.11.2023.)

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Krešo Zadro, Fizički odsjek PMF-a

Glavni administrator projekta: Elizabeta Škvorčec

Kratki opis projekta:

Projekt Centra za napredne materijale i nanotehnologiju obuhvaća izgradnju i opremanje modernog istraživačkog centra za pripravu, sintezu, karakterizaciju i istraživanje novih materijala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Centar će biti smješten u 'Sjevernom kampusu' na prostoru PMF-a (Horvatovac/Bijenička). Organizacijski Centar će biti posebna jedinica unutar PMF-a, funkcionirat će kao servis odnosno uslužna istraživačka infrastruktura ('user facility') istraživačima na fakultetu, istraživačkoj zajednici i inovativnom gospodarstvu u RH i šire.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.