Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljena je Odluka o odabiru za nabavu broj 4. NABAVA USLUGE STUDIJE IZVEDIVOSTI S ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI, PREMA GRUPAMA (ODVOJENA NABAVA) GRUPA 1.Za potrebe projekta KK.01.1.1.09.0037. Centar za napredne materijale i nanotehnologiju.

Više možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Autor: Mario Basletić
Popis obavijesti

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.