O djelatniku

dr. sc. Zuzana Redžović

Zvanje: viši asistent
Mobilni telefon:+385991970068
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:2017.
Godina doktoriranja:2023.
Na zavodu od:2024.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Redžović, Z., Erk, M., Gottstein, S., Sertić Perić, M., Dautović, J., Fiket, Ž., Brkić, A. L., Cindrić, M., 2023a. Metal bioaccumulation in stygophilous amphipod Synurella ambulans in the hyporheic zone: The influence of environmental factors. Science of the Total Environment 866, 161350. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161350

Redžović, Z., Erk, M., Svetličić, E., Dončević, L., Gottstein, S., Hozić, A., Cindrić, M., 2021. Determination of adenylate nucleotides in amphipod Gammarus fossarum by ion-pair reverse phase liquid chromatography: Possibilities of positive pressure micro-solid phase extraction. Separations 8, 20. https://doi.org/10.3390/separations8020020

Redžović, Z., Erk, M., Gottstein, S., Cindrić, M., 2023b. Energy status of stygophilous amphipod Synurella ambulans as a promising biomarker of environmental stress in the hyporheic zone. Water 15, 3083. https://doi.org/10.3390/w15173083

Gottstein, S., Redžović, Z., Erk, M., Sertić Perić, M., Dautović, J., Cindrić, M., 2023. Life history traits of the stygophilous amphipod Synurella ambulans in the hyporheic zone of the lower reaches of the Upper Sava River (Croatia). Water 15, 3188. https://doi.org/10.3390/w15183188

Mijošek, T., Kljaković Gašpić, Z., Kralj, T., Valić, D., Redžović, Z., Šariri, S., Karamatić, I., Filipović Marijić, V. (2023) Spatial and temporal variability of dissolved metal(loid)s in water of the karst ecosystem: consequences of long-term exposure to wastewaters. Environmental Technology & Innovation 32, 103254, https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103254 

Kapetanović, D., Vardić Smrzlić, I., Kazazić, S., Omanović, D., Cukrov, N., Cindrić, A. M., Rapljenović, A., Perić, L., Orlić, K., Mijošek, T., Redžović, Z., Gavrilović, A., Radočaj, T., Filipović Marijić, V. (2023) A preliminary study of the cultivable microbiota on the plastic litter collected by commercial fishing trawlers in the south-eastern Adriatic Sea, with emphasis on Vibrio isolates and their antibiotic resistance. Marine Pollution Bulletin 187, 114592, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114592

Filipović Marijić, V., Mijošek, T., Dragun, Z., Retzmann, A., Zitek, A., Prohaska, T., Bačić, N., Redžović, Z., Grgić, I., Krasnići, N., Valić, D., Kapetanović, D., Žunić, J., Ivanković, D., Vardić Smrzlić, I., Erk, M. (2022) Application of calcified structures in fish as indicators of metal exposure in freshwater ecosystems. Environments 9, 14, https://doi.org/10.3390/environments9020014

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Mreža mladih istraživača Chem2Change (od 2023. - )

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) (2022. - 2023.)

Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa (HUSEK) (od 2020. - )

Hrvatsko botaničko društvo (od 2015. - )

Hrvatsko biološko društvo (2017. - 2018.)

Udruga studenata biologije – BIUS (2012. - 2017.)

Izabrani projekti

2020. - 2023. Integrirana procjena odgovora akvatičkih organizama naizloženost metalima: ekspresija gena, bioraspoloživost, toksičnost i biomarkerski odgovori (BIOTOXMET), voditeljica dr. sc. Vlatka Filipović Marijić

2020. – 2023. Qua/Qua Protein: Kvantitativna i kvalitativna analizaproteina za potrebe biomedicine i biotehnološke industrije, voditelj dr. sc. Mario Cindrić

2020. – 2023. Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac (Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Operativni program za pomorstvo iribarstvo), voditeljica dr. sc. Vlatka Filipović Marijić

2019. - 2020. HAZU projekt “Istraživanje uzroka povišenih koncentracija toksičnih metala u riba kod izvora rijeke Krke - unos putem hrane?“, voditeljica dr.sc. Vlatka Filipović Marijić

2018. - 2019. “Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u akvatičkih organizama (AQUAMAPMET)“, voditeljica dr. sc. Marijana Erk