O djelatniku

prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić

Zvanje: redoviti profesor
Telefon:+385(0)1 4606 263
Telefon kućni:6263
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://sites.google.com/view/phytomethdev/about-the-project
Zavod/služba: Zavod za molekularnu biologiju
Godina diplomiranja:1994.
Godina magistriranja:1997.
Godina doktoriranja:2000.
Na zavodu od:1994.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Identifikacijski broj znanstvenika: 205902

(https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=205902)

 Zvanje: Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Studijski boravci i obrazovanje:

2009, 2008, 2007 - gostujući znanstvenik na Zavod za biologiju i biokemiju biljaka Sveučilišta u Regensburgu, Njemačka (1 mjesec / godina); 2004-2005 - Institut za molekularnu biologiju biljaka, Sveučilište u Hamburgu, Njemačka (Zaklada AvH); 2001 -Odjel za biljnu molekularnu biologiju, Sveučilište u Wageningenu, Nizozemska (Stipendija FEBS).

1994-danas Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Izvanredni profesor (2013), docent (2005-2013), znanstveni novak (2001-2005), doktorski studij (1994-2001); 2001 Prirodoslovno-matematički fakultet - dr.sc. prirodnih znanosti, Biologija, Molekularna i stanična biologija; 1997 Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb mr.sc. prirodnih znanosti, Biologija, Molekularna i stanična biologija; 1993 dipl. ing. biol. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.

Voditelj projekta u tijeku: Hrvatska zaklada za znanost “MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku”

Voditelj ili suvoditelj uspješno odrađenih projekata: 1. Projekt Zaklade HAZU "Alternativno prekrajanje gena i stanična lokalizacija proteina BPM u vrste Arabidopsis thaliana" (2012). 2. Projekt Zaklade Alexander von Humboldt „Functional analysis of egg cell- and zygote-specific MATH-BTB domain proteins as well as their interaction partners to investigate determination of polarity and asymmetric cell division in flowering plants.” (2006-2012).

Važniji odrađeni projekti: 1. Sveučilište u Zagrebu "Uloga proteina BPM1 vrste Arabidopsis thaliana u modeliranjem kromatina" (2013 -2014, voditelj projekta N. Bauer). 2. BICRO PoC projekt "Generacija bijelom-berried klona plavca malog grožđa namijenjenog za proizvodnju bijelog vina" (2012-2013 glavni istraživač N. Malenica). 3. Hrvatska Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa projekt "Faktori i biljezi embriogenoga potencijala i fenolne metabolizam u biljaka" broj 119-1191196-1225, (2007-2013 glavni istraživač S. Jelaska).

Stručna djelatnost: 2009-2011 - predsjednica Hrvatskog društva za biljnu biologiju; a 2008-2009 potpredsjednik Hrvatskog Humboldt društva.

Nagrade i članstva: 2004-2005 Stipendija Zaklade Alexander von Humboldt; član „International Association of Sexual Plant Reproduction”, Hrvatskog društva za biljnu biologiju; Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju.

Znanstveni dosezi i odabrane reference: objavlje 31 izvorni znanstveni rad i 7 poglavlja u knjigama ili enciklopedijama. Radovi su citirani više od 354 puta (Scopus),  H-indeks 12.

Nastavna djelatnost: sudjelovanje u nastavi diplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija na PMF-u sa preko 1000 norma sati godišnje. Mentoriranje 3 uspjesno zavrsene doktorske disertacije.

Područje znanstvenog rada: Dugogodišnje istraživačko iskustvo u reproduktivnoj biologiji i embriogenezi biljaka. Istraživanja donose prve dokaze da se embriogeneza vrste Cucurbita pepo može potaknuti i odvijati bez hormonskog tretmana, te da je indukcija biljne embriogeneze mehanizam povezan s promjenama DNA metilacije .

Utemeljila sam postupak in vivo izolaciji zigote i ranih embrija pšenice (Triticum aestivum) i identificirala set gena specifičnih za te razvojne faze. Duži niz godina bavim se funkcionalnom karakterizacijom proteinske porodice MATH-BTH te je do sada pokazano da su proteini ove porodice uključeni u regulaciju asimetrične diobe stanica tijekom razvoja gametofita i embriogeneze te u regulaciju metilacije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Popis najznačajnijih publikacija:

 

1. Jagić, M., Vuk, T., Škiljaica, A., Markulin, L., Vičić Bočkor, V., Tokić, M., Miškec, K., Razdorov, G., Habazin, S., Šoštar, M., Weber, I., Bauer, N. and Leljak Levanić, D. (2022) AtBPM1 regulates DDR complex activity and RdDM mediated DNA methylation via a cullin 3 independent mechanism. Plant Cell Report 41(11):2139-2157. doi: 10.1007/s00299-022-02911-9. IF(2021) 4.964 Q1

2. Markulin, L., Škiljaica, A., Tokić, M., Jagić, M., Vuk, T., Bauer, N. and Leljak Levanić. D. (2021) Taking the wheel - de novo DNA methylation as a driving force of early embryonic development. Frontiers in Plant Science. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.764999/abstract.IF 6.627 Q1, 10 % in Plant Science cathegory of WoS)

3. Škiljaica, A., Jagić, M., Vuk, T., Leljak Levanić. D., Bauer, N. and  Markulin, L. (2021) Evaluation of reference genes for RT-qPCR gene expression analysis in Arabidopsis thaliana exposed to elevated temperatures. Plant Biology. https://doi.org/10.1111/plb.13382.  IF 3.877 Q1

4. Malenica, N., Jagić, M., Pavletić, B., Bauer, N., Vončina, D., Zdunić, G., and Leljak Levanić, D (2019) Somatic embryogenesis as a tool for virus elimination in Croatian indigenous grapevine cultivars. Acta Botanica Croatica 79(1), 26-34. 10.2478/botcro-2019-0025.IF(2018) 0,985 Q3

5. Bauer, N., Škiljaica, A., Malenica, N., Razdorov, G., Klasić, M., Juranić, M., Močibob, M., Sprunck, S.  Dresselhaus, T. and Leljak Levanić, D (2019) The MATH-BTB Protein TaMAB2 Accumulates in Ubiquitin-Containing Foci and Interacts With the Translation Initiation Machinery in Arabidopsis. Front. Plant Sci. 10:1469. DOI: 10.3389/fpls.2019.01469. IF(2018)  4,106 Q1, 10% najboljih časopisa u kategoriji WoS Plant Science

 

Izabrani projekti

 1. Voditeljica projekta HRZZ-a

  2017- do 31.12.2021 “MATH-BTB proteins as switches between transcription and RNA-directed DNA methylation during plant development”

  Voditeljica međunarodnog projekta Zaklade Alexander Von Humboldt

  2006 – 2012 „Functional analysis of egg cell- and zygote-specific MATH-BTB domain proteins as well as their interaction partners to investigate determination of polarity and asymmetric cell division in flowering plants.”

  Voditeljica projekta Zaklade HAZU

  2012 – 2013 „Alternativno prekrajanje i unutarstanična lokalizacija produkata gena BPM iz uročnjaka (Arabidopsis thaliana)“

  Konzultantica na projektu HRZZ

  2015-2018 “Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.)” voditelj D. Preiner

  Aktivni istraživač na projektima:

  2019 – 2023 HRZZ “Integrative analysis of phytohormone signaling pathways involved in potato response to infection with Potato spindle tuber viroid” voditelj Snježana Mihaljević

  2019 – 2023 COST CA18111“Genome Editing in Plants“

  2014 – 2017 Zaklada Adris  „Filotranskriptomika spolnog i nespolonog životnog ciklusa vinove loze“ voditelj Tomislav Domazet-Lošo

  2012 – 2013 PoC Bicro Kreiranje Plavca malog s bijelom bojom bobice koji omogućuje proizvodnju bijelog vina, voditelj dr. sc. Nenad Malenica

  2007 - 2013 Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske “Faktori i biljezi embriogenog potencijala i fenolnog metabolizma u biljaka” br. 119-1191196-1225, prof. dr. sc. Sibila Jelaska.

  2002 – 2006 Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske "Kontrolni mehanizmi somatske embriogeneze i sekundarni metabolizam u biljaka" br. 119 - 111, voditelj prof. dr. sc. Sibila Jelaska.

  1997 – 2001 Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske "Signalne molekule odgovorne za razvitak biljke" br. 119 - 113 voditelj prof. dr. sc. Marijana Krsnik-Rasol.