O djelatniku

dr. sc. Andreja Lucić

Zvanje: stručni savjetnik
Telefon:+385(0)1 4877 755
Telefon kućni:125
Mobilni telefon:+385919193449
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:1993.
Godina magistriranja:1997.
Godina doktoriranja:2004.
Na zavodu od:1994.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Rođena je 2. prosinca 1969. g. u Zagrebu. Godine 1988. upisuje studij biologije na PMF-u u Zagrebu te diplomira 1993. g.  Slijedeće godine zapošljava se kao znanstveni novak – asistent u Zoologijskom zavodu i upisuje Poslijediplomski studij biologije. Magistrirala je 1997. g., a doktorirala 2004. g. Na mjesto stručnog suradnika u Zoologijskom zavodu izabrana je 2007. g., a 2009. g. napreduje u stručnu savjetnicu. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2012. g. Znanstveno se usavršavala iz područja hidrobiologije u okviru Erasmus programa, a za rad u visokoškolskoj nastavi kroz niz radionica i seminara. Sudjeluje u praktikumskoj nastavi iz kolegija Opća zoologija i Osnove histologije i embriologije. Neposredni je ili pomoćni voditelj 9 diplomskih radova. Područje njenog znanstvenog interesa je biologija i ekologija autohtonih i stranih invazivnih vrsta slatkovodnih deseteronožnih rakova. Vodila je i/ili koordinirala 3 međunarodna znanstveno-stručna i 3 domaća stručna projekta te sudjelovala kao istraživač suradnik na 2 međunarodna i 8 domaćih znanstvenih projekata. Objavila je 20-tak znanstvenih, 10-tak stručnih radova te je koautor 4 stručne studije*. Autor je poglavlja u knjizi i koautor gimnazijskog udžbenika i 2 interne sveučilišne skripte. Aktivna je u popularizaciji zoologije kroz voditeljstvo školskih projekata, predavanja, koautorstvo televizijskih priloga, dječjih izdanja i tekstova na web-portalima. Članica je Hrvatskog biološkog društva i International Association of Astacology te višegodišnja članica Državnog povjerenstva za natjecanja u biologiji. Od 2012. g. je voditeljica knjižnice Zoologijskog zavoda.

* Reference objavljenih radova unesene su u bazu MZOS na adresi: http:/bib.irb.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

- Biologija i ekologija autohtonih i stranih invazivnih vrsta slatkovodnih dekapodnih rakova

Članstvo: Hrvatsko biološko društvo, International Association of Astacology

 

Hobiji i osobni interesi

- planinarenje, čitanje, kinematografija, kazalište