Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Znanstveno računanje 1

Šifra: 45655
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je stjecanje vještine primjene naučenih numeričkih metoda koristeći računala. Također bi se produbilo shvaćanje pojmova aproksimacije, perturbacije, stabilnosti. Praktični dio bi se radio na nivou programiranja u nekom programskom jeziku (C, FORTRAN, uz kontrolirano korištenje dostupnih biblioteka programa) s ciljem da se metode upozna na nivou razvoja a ne samo korištenja. Time se također razvijaju i vještine razvoja (biblioteka) matematičkog softvera.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Definiranje okruženja (odabir jednog višeg programskog jezika i biblioteka matematičkog softvera (BLAS, LAPACK) koje će se koristiti). (2 tjedna)
2. Iterativne metode za linearne sustave. Samostalna implementacija jedne jednostavne metode. Praktična primjena naučenih metoda na studijskim primjerima iz primjena. Koriste se state of the art biblioteke matematičkih programa. Implementacije na paralelnom računalu (ovisno o uvjetima). (4 tjedna)
3. Samostalna implementacija jedne (jednostavne) metode za dijagonalizaciju. Problemi svojstvenih vrijednosti i SVD u primjenama - odabrane primjere bi se rješavalo korištenjem biblioteke LAPACK. (4 tjedna)
4. Metoda najmanjih kvadrata. Regularizacija. Numeričko rješavanje integralnih jednadžbi u praksi. (3 tjedna)
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Nela Bosner:

  Termini konzultacija za akademsku godinu 2022./23. u zimskom semestru su :

  • utorak 10.00 - 12.00 u uredu 302.
  • prema dogovoru - za vrijeme trajanja kolokvija.
  Lokacija: 302

SADRŽAJ

Termin održavanja predavanja i vježbi: utorak 13.00 - 17.00

Predavaonice: Praktikum 1 i Praktikum 2

Održavanje online nastave: po potrebi odvijat će se preko Zoom platforme na adresi xxx

e-kolegij: https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=179786

Nastavnik: Nela Bosner

 • e-mail: nela@math.hr

Demonstrator:

 • e-mail:

 

Elementi ocjenjivanja

 • projektni zadaci na vježbama (70%),
 • završni projektni zadatak (15%),
 • ispit u obliku usmene provjere znanja (15%).

Projektni zadaci na vježbama

 • Tijekom semestra na vježbama se redovito zadaju projektni zadaci praktičnog tipa, koji se, izrađuju na računalu.
 • Projektni zadaci se, u pravilu, rješavaju na vježbama, ali u iznimnim situacijama kod kuće, kada se nastavniku šalju preko e-kolegija ili mailom.
 • Ako bilo koji projektni zadatak nije izrađen samostalno, on donosi 0 bodova i povlači stegovne sankcije prema studentu, koje mogu uključivati zabranu pristupa završnom ispitu.
 • Za pristup završnom ispitu potrebno je skupiti najmanje 50% bodova iz svih projektnih zadataka.

Završni projektni zadatak

 • Tijekom semestra student bira temu završnog projektnog zadatka u dogovoru s nastavnikom, a najkasnije do zadnjeg tjedna nastave.
 • U kolokvijskim tjednima studenti dolaze na konzultacije u vezi projektnog zadatka.
 • Završni projektni zadatak izrađuje se na računalu, praktičnog je tipa, a uz programe predaje se i seminarski rad koji opisuje dobivene rezultate.
 • Samo iznimno, uz odobrenje nastavnika, projektni zadatak može biti teorijskog (seminarskog) tipa.

Obrana završnog projektnog zadatka i ispit

 • Završni ispit sastoji se od obrane završnog projektnog zadatka i usmene provjere znanja.
 • Ako je student iznimno uspješno napravio završni projektni zadatak, može biti oslobođen usmenog dijela ispita.
 • Prije ispita, projektni zadatak šalje se nastavniku preko e-kolegija ili mailom, a brani osobno na računalu uz usmenu provjeru.
 • Zadatak koji nije izrađen samostalno, povlači stegovne sankcije i zaključnu ocjenu "nedovoljan".
 • Usmena provjera znanja pokriva ukupno gradivo predavanja i vježbi. Student može svojim neznanjem na završnom ispitu dobiti i negativnu ocjenu.

Zaključivanje ocjene

 • Konačan broj bodova dobiva se kao zbroj bodova projektnih zadataka na vježbama, iz završnog projektnog zadatka i iz ispita.
 • Ocjena se iz bodova dobiva na sljedeći način:
  Bodovi Ocjena
  0-44 1
  45-59 2
  60-74 3
  75-89 4
  90 i više 5

   

 

Upute, materijali i komunikacija organizirani su na stranici e-kolegija na adresi: https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=179786

 


Obavijesti