Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Statistički praktikum 1

Šifra: 92938
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Huzak
Izvođači: prof. dr. sc. Miljenko Huzak - Seminar

Tomislav Kralj - Auditorne vježbe
dr. sc. Petra Lazić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje vještina u korištenju i primjeni numeričkih i statističkih metoda u matematičkom modeliranju; razumijevanje i pravilna interpretacija podataka i statističkih analiza; upoznavanje i stjecanje vještina u korištenju statističkih i numeričkih programskih paketa.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Simulacija ishoda diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli i vektora.
2. Odabir parametarskog modela i prilagodba podacima. Testovi prilagodbe. Točkovne i intervalne metode procjene parametara.
3. Testiranje (parametarskih) statističkih hipoteza. Primjenjivost statističkih testova (provjera pretpostavki).
4. Kolmogorov - Smirnovljev test.
5. Hi-kvadrat - test.
6. Jakost Hi-kvadrat - testa.
7. Procjena razdioba i parametara statistika Monte Carlo metodom.
8. Usporedba dviju populacija.
9. Usporedba više populacija (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijance, test homogenosti diskretnih obilježja).
10. Dvodimenzionalna statistička obilježja. Provjera hipoteze nezavisnosti (za diskretna obilježja). Koreliranost. Testovi o korelaciji (parametarski i neparametarski).
11. Regresijska analiza (procjena i odabir modela, testovi o parametrima).
12. Regresijska analiza: transformacija parametara.
13. Simulacija Markovljevog procesa.
Literatura:
 1. Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku
 2. G. K. Bhattacharyya, R. A. Johnson: Statistical Concepts and Methods
 3. A. Sen, M. Srivastava: Regression analysis: Theory, Methods, and Applications
 4. G. S. Fishman: Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications
 5. H. Daly et al: Elements of Statistics
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Miljenko Huzak:

  Ponedjeljkom od 18 do 19 sati.

  Četvrtkom od 14 do 15 sati.

  Obavezna najava e-mailom.

  Lokacija: 315
 • Tomislav Kralj:

  Petak, 15 - 17 h

  Obavezna najava mailom barem dan ranije

  Lokacija: 208
 • dr. sc. Petra Lazić:

  Utorak: 11 - 12 sati

  Srijeda: 9 - 10 sati

  Lokacija: 227

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija:

 https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/statpr/


Obavijesti