Operacijska istraživanja

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Operacijska istraživanja

Šifra: 252480
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Vrdoljak
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Razumjeti primjene, osnovne teorijske rezultate, numeričke metode te izazove u cjelobrojnom programiranju, mrežnoj optimizaciji i višekriterijskom programiranju.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Cjelobrojno programiranje. Primjeri. Metoda odsijecajućih hiperravnina i metoda grananja i ograđivanja.

Mrežna optimizacija. Algoritamski pristup (s osvrtom na pitanja složenosti) za stablo minimalnih puteva (Dijkstra; Bellman-Ford), planiranje i upravljanje projektom (PERT-CPM), maksimizacija toka
na transportnoj mreži (Ford-Fulkersonov i Edmonds-Karpov algoritam), problem sparivanja u bipartitnom grafu s težinama (mađarska metoda) te transportni problem i problem minimizacije
troškova toka na mreži (mrežna simpleks metoda).

Višekriterijska optimizacija. Idealne te efikasne (Pareto) optimalne točke, dualne karakterizacije optimalnih točaka i težinska metoda u višekriterijskom programiranju. Parametarska simpleks metoda za višekriterijsko linearno programiranje. Ciljno programiranje (metoda referentne točke i metoda kaznenih težina).
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u optimizaciju

Polaganje predmeta :
Položen : Uvod u optimizaciju
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

3. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:

Obavijesti