Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave matematike 3

Šifra: 61782
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija - Seminar
Sanja Stilinović - Seminar

Denis Husadžić , mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studenti(ce) osposobiti za planiranje, organizaciju i realizaciju nastave matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom razvoja kombinatornog mišljenja, vjerojatnosti, statistike te matematičke analize na osnovno- i srednjoškolskom nivou.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom matematičke analize, kombinatorike, statistike i vjerojatnosti u osnovnoj i srednjim školama. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Vrste nastave i rad s učenicima s posebnim potrebama. Redovna, izborna, fakultativna, dopunska i dodatna nastava. Prilagođeni program. Matematička natjecanja.
2. Planiranje u nastavi i organizacija nastavnog sata. Upoznavanje s planovima i programima matematike u osnovnoj i srednjim školama. Školska dokumentacija. Razni vidovi pripreme nastavnika za nastavni rad, pa posebno i za nastavni sat. Makro- i mikroplaniranje. Struktura nastavnog sata.
3. Kultura matematičkih zadataka. Zadaci otvorenog i zatvorenog tipa. Postavljanje i rješavanje matematičkih zadataka.
4. Metodika nastave kombinatorike, vjerojatnosti i statistike. Metodika uvođenja osnovnih zakona prebrojavanja. Formula uključivanja - isključivanja i njena veza s elementarnom teorijom skupova. Analiza podataka i statistika. Koncept slučajne veličine. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
5. Metodika nastave matematičke analize. Uvođenje pojma funkcije, te osnovnih pojmova matematičke analize. Diferencijalni i integralni račun u srednjoj školi. Obrada tema iz srednjoškolskog gradiva uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
 1. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom 1
 2. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom 2
 3. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 1
 4. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2
 5. D. Palman: Planimetrija
 6. D. Palman: Stereometrija
 7. A. S. Posamentier, J. Stepelman: Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units
 8. B. Dougherty (Ed.): Research in Mathematics Education
 9. M. A. Sobel, E. M. Maletsky: Teaching Mathematics: A Sourcebook of Aids, Activities, and Strategies
 10. J. A. Van De Walle: Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally,5th edition
 11. C. J. Brahier: Teaching Secondary and Middle School Mathematics
 12. M. Serra: Discovering Geometry: An Inductive Approach
 13. J. Murdock, Ellen Kamischke, Eric Kamischke: Discovering Advanced Algebra: An Investigative Approach
 14. K. Johnson, T. Herr: Problem Sopving Strategies - Crossing the River with Dogs and Other Mathematical Adventures
 15. R. L. Scheaffer, M. Gnanadesikan, A. Watkins, J. A. Witmer: Activity - Based Statistics
 16. A. Watkins, R. L. Scheaffer, G. W. Cobb: Statistics in Action: Understanding the World of Data
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija:

  Konzultacije su utorkom u 10 sati ili po dogovoru. Konzultacije se dogovaraju mailom.

  Lokacija: 228 (2. kat)

SADRŽAJ

Obavijesti