O djelatniku

prof. dr. sc. Marcela Hanzer

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:5795
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za algebru i osnove matematike

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

Konzultacije

Po dogovoru