Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Teorijska kemija i reakcijska dinamika

Šifra: 152857
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Nađa Došlić , nasl. prof.
prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod: matematički uvod, operatorska algebra, Fourierova transformacija, numeričke i statističke metode, Schrödingerova jednadžba, Born-Oppenheimerova aproksimacija. Klasična dinamika: klasične trajektorije, polje sila, raspodjela početnih brzina, uvjeti i ograničenja, ab initio molekulska dinamika, vremenski ovisna svojstva. Kvantna dinamika: vremenski neovisna vibracijska valna funkcija, modelni potencijali: raspršenje i vezana stanja, rješavanje Schrödingerove jednadžbe, vremenski razvoj valne funkcije, operator vremenskog razvoja, vremenski razvoj valnih paketa, multikonfiguracijska vremenski ovisna Hartree-jeva metoda. Reakcijska dinamika: molekulska reakcijska dinamika, energija aktivacije, plohe potencijalne energije i kemijske reakcije, vremenski razlučena spektroskopija, neadiabatska dinamika.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari.
Literatura:
  1. OBVEZNA LITERATURA:
    I. N. Levine, Quantum Chemistry, 7th Ed., Pearson, 2016.
    P. Atkins i R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 5th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2011.
    Suvremena znanstvena literatura
  2. DOPUNSKA LITERATURA:
    revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti