Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Sinteza, identifikacija i primjena anorganskih spojeva

Šifra: 152789
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Cindrić
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pregled osnovnih preparativnih metoda kao što su reakcije adicije i supstitucije, oksido-redukcijske reakcije, reakcije termičke disocijacije, u inertnoj atmosferi, reakcije supstitucije liganada (trans efekt). Primjena modernih tehnika u pripravi anorganskih spojeva (s posebnim naglaskom na sintezu kompleksnih spojeva i polioksometalata), a koje obuhvaćaju: reakcije u čvrstom stanju, u otopini (vodeni i nevodeni medij), hidrotermalnu sintezu, elektrolitičku oksidaciju i dr. Izolacija anorganskih spojeva: primjena ionske izmjene, tankoslojne kromatografije i kromatografije na koloni, vakuum sublimacije, ekstrakcije i elektrolitičke kristalizacije. Metode karakterizacije: klasične analitičke metode i instrumentalne metode (IR, Raman, UV, NMR, EPR, magnetokemijska mjerenja, difrakcija, određivanje konstanti stabilnosti dr.). Primjena anorganskih spojeva: kompleksni spojevi kao biološki i industrijski katalizatori; klusteri i polioksometalati u reakcijama katalize.

ISHODI UČENJA:
1. Objasniti reakcije adicije i supstitucije, oksido-redukcijske reakcije, i dr.
2. Opisati moderne tehnike sinteze anorganskih i organometalnih spojeva uključujući Schlenkovu i vakuumsku liniju, sovotermalnu metodu, ultrazvukom i mikrovalnim zračenjem potpomognutu sintezu.
3. Opisati 'zelene' postupke sinteze.
4. Planirati sintetski put do određenih anorganskih i organometalnih spojeva.
5. Objasniti upotrebu određene tehnike za karakterizaciju odgovarajuće vrste anorganskih spojeva.
6. Održati izlaganje na zadanu temu sinteze tvari iz područja anorganske kemije i materijala.
7. Analizirati znanstveni članak.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1998.
  G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 1999.
  G. Wilkinson, R. D. Gillard, J. A. McCleverty, Comprehensive Coordination Chemistry, Pergamon: New York 1987.
  M.T. Pope, A. Müller, Polyoxmetalates: From Platonic Solids to Anti-Retroviral Activity, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 199
  B. C. Gates, L. Guczi, H. Knözinger, Metal clusters in catalysis, Elsevier, Amsterdam, 1986.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Temeljni kolegiji iz anorganske i strukturne kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Obavještavaju se studenti Poslijediplomskog sveučilišnog studija KEMIJA da će se nastava iz kolegija održavati petkom od 10:15 h u predavaonici 304.

 

Početak nastave bit će u petak 7. 10. 2016. gdje će se dobiti sve dodatne informacije.

Autor: Višnja Vrdoljak