Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Radijacijska kemija

Šifra: 152851
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Branka Mihaljević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 12
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
UVOD Prirodni izvori ionizirajućih zračenja u biosferi; radioekologija. Umjetni izvori ionizirajućih zračenja i njihove primjene. Vrste ionizirajućih zračenja. Značaj učinaka ionizirajućih zračenja u osnovnim i primjenjenim znanostima. Predmet i metode nuklearne kemije, radiokemije i radijacijske kemije i odnos prema radiobiologiji. Povijesni pregled razvoja radijacijske kemije.
MEĐUDJELOVANJA ZRAČENJA I TVARI Gubitak energije zračenja u tvari. Čestična zračenja: neutroni; električki nabijene čestice: elektroni i ioni. Elektromagnetska zračenja. Gradijent gubitka energije (LET). Apsorpcija energije zračenja u tvari.
OPAŽANJE I MJERENJE UČINAKA ZRAČENJA Detekcija i mjerenje količine apsorbirane energije ionizirajućeg zračenja (dozimetrija zračenja). Vremenski razlučene tehnike opažanja reaktivnih kratkoživećih čestica.
FIZIČKO-KEMIJSKI UČINCI IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA Prostorna i vremenska raspodjela događaja u ozračenoj tvari. Struktura tragova ionizirajućih zračenja. Nastajanje i kemijske reakcije reaktivnih kratkoživećih čestica: elektrona, iona, pobuđenih molekula i slobodnih radikala.
DJELOVANJE ZRAČENJA NA VODU I VODENE OTOPINE Primarni prinosi reaktivnih čestica u radiolizi vode. Utjecaj pH i LET.
DJELOVANJE ZRAČENJA NA BIOLOŠKE MOLEKULE Biološke makromolekule i DNK. Utjecaj doze, brzine doze, sredine, koncentracije, kisika, temperature, LET.
DJELOVANJE ZRAČENJA NA STANICE I JEDNOSTANIČNE ORGANIZME Izravni i neizravni učinci. Teorija mete. Molekulska teorija.
RADIJACIJSKA TEHNOLOGIJA Radijacijska sterilizacija medicinskih proizvoda, ozračivanje namirnica, modifikacija polimera.
DJELOVANJE ZRAČENJA NA BIOLOŠKE SUSTAVE Odnos doze i učinka. Somatski i genetski učinci. Nestohastički i stohastički učinci. Radijacijska epidemiologija. Rizik od ozračenja.
ELEMENTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA Linearna hipoteza. Usporedba rizika. Analiza rizika i dobiti. Sustav ograničenja doza. Načelo ALARA.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  A. Mozumder, Y. Hatano (ur.), Charged Particle and Photon Interactions with Matter. Chemical, Physicochemical, and Biological Consequences with Applications. Marcel Dekker, Inc., 2004.
  C.D. Jonah and B.S.M. Rao (ur.), Radiation Chemistry. Present Status and Future Trends. Elsevier, 2001.
  A. Mozumder, Fundamentals of Radiation Chemistry, Academic Press, 1999.
  J.W.T. Spinks, R.J. Woods, An Introduction to Radiation Chemistry. Wiley, New York, 3. izd., 1990.
  Farhataziz, M.A.J. Rodgers, (ur.), Radiation Chemistry, VCH, Weinheim, 1987.
  Članci iz Tehničke enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža:
  D. Ražem: Radijacijska kemija, TE 11, 374. D. Ražem: Radijacijska tehnologija, TE 11, 386., M. Turk: Biološko djelovanje nuklearnog zračenja, TE 9, 555.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti