Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum analitičke kemije 1

Šifra: 41018
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Adriana Kenđel
Izvođači: Nikolina Beljan , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Iva Habinovec - Laboratorijske vježbe
Petra Petrović , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Katarina Pičuljan - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Kvalitativna analiza kationa I. i II. skupine pojedinačno.
2. Kvalitativna analiza smjese kationa I. i II. skupine.
3. Kvalitativna analiza kationa III.do VI. skupine pojedinačno.
4. Kvalitativna analiza smjese kationa III.do VI. skupine.
5. Kvalitativna analiza aniona pojedinačno.
6. Kvalitativna analiza čvrstih anorganskih i organskih uzoraka.
7. Gravimetrijsko određivanje sulfata
8. Gravimetrijsko određivanje fosfata

ISHODI KOLEGIJA:
1.Koristiti laboratorijsku opremu za određivanje sastava i količine tvari.
2. Koristiti taložne kemijske reakcije za kemijsku analizu.
3. Prikupiti i obraditi dobivene rezultate izvedenih pokusa.
Literatura:
  1. Praktikum analitičke kemije - skripta za internu uporabu
  2. D.A.Skoog, D.M.West i F.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb 1999.
  3. J.J.Lagowski, C.H.Sorum Introduction to semimicro qualitative analysis, 8th ed. Pearson Prentice Hall
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Analitička kemija 1
Položen : Opća kemija
Položen : Praktikum opće kemije 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti