Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća kemija

Šifra: 171106
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
1. Organizirati temeljne kemijske pojmove u konceptualne cjeline.
2. Formulirati problem na temelju podataka i postavljenih uvjeta (stehiometrija).
3. Objasniti fizikalnu i kemijsku promjenu u terminima znanstvenih koncepata i principa.
4. Objasniti kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije.
5. Predvidjeti prostornu građu molekula i njena svojstva.
6. Objasniti na čestičnoj razini proces otapanja tvari i svojstva otopina.
7. Objasniti utjecaj različitih čimbenika na ravnotežno stanje kemijskog sustava.
8. Predvidjeti pH-vrijednost vodenih otopina pojedinih tvari.
9. Objasniti i razlikovati galvanske i elektrolizne članke.
Sadržaj predmeta:
1. do 8. tjedan: Tvari, fizikalna i kemijska svojstva tvari; agregacijska stanja i fazni prijelazi (makroskopska razina), temeljni kemijski zakoni i pojmovi, atomska teorija i građa atoma, vrste kemijskih reakcija, jednadžba kemijske reakcije, stehiometrija - različiti pristupi
9. do 10. tjedan: Plinski zakoni, osnove termokemije
11. do 14. tjedan: Kvantna teorija i atomska struktura, elektronska konfiguracija, zakon periodičnosti i svojsta elementarnih tvari
15. tjedan: Usustavljivanje temeljnih pojmova kolegija
16. do 22. tjedan: Kemijska veza (ionska, teorije kovalentne veze, metalna), građa molekula (Lewis-ove strukturne formule i VSEPR) i njihova svojstva, međumolekularne interakcije - građa i svojstva tvari (vodikove veze, agregacijska stanja tvari - čestična razina)
23. do 30. tjedan: Otopine, koligativna svojstva otopina, osnove kemijske kinetike, kemijska ravnoteža, ravnoteža u otopinama kiselina i baza, elektrokemija, usustavljivanje gradiva
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry -The Molecular Nature of Matter and Change; 2 i sva novija izdanja.
  2. R. Chang: Chemistry, 6. izd., i sva novija izdanja
  3. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I i II dio, IX. izd.
  4. M. Sikirica: Stehiometrija, XIX. izd. i novija izdanja
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti