Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna spektroskopija

Šifra: 51068
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: prof. dr. sc. Tomica Hrenar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Kolegij je zamišljen kao produbljivanje osnovnih spoznaja o molekulskoj spektroskopiji koje su obrađene u dijelu kolegija Fizikalna kemija 1 i 2. Ovdje je naglasak na višeatomnim molekulama. Svrha je podučiti studente kako doći do važnih informacija o molekulskoj strukturi, proučavanjem interakcija elektromagnetskog zračenja i molekula.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. opisati bitne kemijske promjene
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. objasniti procese apsorpcije, stimulirane i spontane emisije te raspršenja elektromagnetskog zračenja.
2. objasniti model krutog rotora za proučavanje rotacija molekula i njegove nedostatke te moguća poboljšanja i utjecaj električnog polja. Povezati teorijske rezultate s određivanjem strukturnih parametara molekula i izbornim pravilima.
3. povezati strukturu, simetriju i svojstva molekula s pojavama u rotacijskim spektrima za linearne, sferične, simetrične i asimetrične rotore.
4. objasniti modele harmoničkog i anharmoničkog oscilatora za proučavanje vibracija dvoatomnih i višeatomnih molekula. Objasniti rotacijsku strukturu vrpci i izborna pravila u spektrima.
5. povezati simetriju molekula sa simetrijom normalnih načina vibriranja.
6. objasniti elektronska stanja molekula i elektronski prijelaze te odrediti simbole termova na primjerima dvoatomnih molekula. Prikazati način rada lasera.
7. povezati strukturu i svojstva molekula s pojavama nuklearne magnetske i elektronske paramagnetske resonancije.
8. prezentirani znanstvene sadržaje pismeno i usmeno.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Opća načela: interakcija s električnim i magnetskim dipolnim momentom molekule, apsorpcija i emisija zračenja, raspršenje
2. Rotacija molekula i rotacijski spektri, model krutog rotora, linearne molekule, sferični, simetrični rotori, asimetrični rotori, očitovanje nuklearne statistike na izgled spektra, odstupanja od modela krutog rotora, utjecaj električnog polja (Starkov efekt)
3. Vibracije molekula, dvoatomne i višeatomne, Ramanovi spektri, rotacijska struktura vrpci, polje sila za molekule, vibracije i simetrija, izborna pravila,normalne koordinate
4. elektronski prijelazi, elektronska stanja,vibracijska struktura elektronskih sustava, laseri, ionizacija molekula i fotoelektronski spektri
5. magnetska rezonancija, elektronska paramagnetska rezonancija

OBVEZE STUDENATA:

pohađanje predavanja, izrada zadaća, pristup kolokvijima

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeno i usmeno
Literatura:
  1. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rukopis u pripremi, kopije dostupne u SKK.
  2. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 9. izd., Oxford University Press, Oxford 2009
  3. R.J. Silbey, R.A. Alberty, M.G.Bawendi: Physical Chemistry, 4. izd., Wiley, New York 2004.
  4. G.M. Barrow, Physical Chemistry, 6. izd., Mcgraw-Hill, New York 1996
  5. J.M. Hollas: Modern Spectroscopy, 4. izd., Wiley, Chichester 2004
  6. J.M. Hollas: High Resolution Spectroscopy, 2. izd., Wiley, N.York 1998.
  7. I. N. Levine: Molecular Spectroscopy, Wiley, N.York 1975.
  8. D.C. Harris, M.D. Bertolucci: Symmetry and Spectroscopy: An Introduction to Vibrational and Electronic Spectroscopy Dover Publ., N.York 1989.
  9. F. A. Cotton: Chemical Applications of Group Theory, Wiley, N.York 1971
  10. D.C. Harris, M.D. Bertolucci: Symmetry and Spectroscopy: An Introduction to Vibrational and Electronic Spectroscopy Dover Publ., N.York 1989.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti