Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodika nastave kemije 2

Šifra: 63556
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
OI_1 Razlikovati oblike nastavnog rada i jasno definirati nastavnu strategiju učenja otkrivanjem.
OI_2 Planirati nastavni proces u učioničkom i izvanučioničkom okruženju.
OI_3 Prepoznati uobičajena pogrešna shvaćanja temeljnih kemijskih pojmova.
OI_4 Osmisliti nastavni proces koji će umanjiti pojavu pogrešnih shvaćanja temeljnih kemijskih pojmova (na zadanom primjeru).
OI_5 Osmisliti nastavni sat primjeren uzrastu učenika (na primjeru zadane nastavne teme ili nastavne cjeline).
OI_6 Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...)
OI_7 Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti i na tuđi nastavni sat.
OI_8 Definirati (formulirati) obrazovne ishode povezane s određenom nastavnom temom.
OI_9 Kritički sagledati zadatke i pitanja različitog tipa i odabrane udžbeničke tekstove.
OI_10 Definirati elemente i načine ocjenjivanja učeničkih postignuća te ih primijeniti u konkretnom slučaju.


Sadržaj predmeta:
1-3 Pozvani pokazni nastavni satovi nastavnika-mentora iz osnovne i srednje škole
4-5 Vrednovanje znanja, sposobnosti i vještina (vrednovanje tijekom nastavnog procesa, izrada materijala za vrednovanje, društveni značaj ocjene kao mjere vrijednosti, unutarnja i vanjska evaluacija, nacionalni ispiti, državna matura, uporaba i konstrukcija pitanja, kognitivne sposobnosti učenika i vrednovanje postignuća, samoocjenjivanje)
6 Drukčija shvaćanja temeljnim kemijskim pojmovima (prepoznavanje, rješavanje, edukacijska istraživanja)
7 Društveno i radno okružje nastavnika kemije (prava i dužnosti nastavnika, stručni ispiti, školski nadzor, uvjeti napredovanja, tjedna zaduženja, materijalni položaj nastavnika, stručno usavršavanje i seminari za nastavnike, pedagoški standard, pravilnik o ocjenjivanju, odobravanje i odabir udžbenika, učenička natjecanja, rad s učenicima s posebnim potrebama, izvan-školske aktivnosti, talenti, europske integracije i školstvo, ovisnosti, nasilje)
8-15 Nastavni ciljevi pri obradi različitih pojmova (tvar, agregacijsko stanje, kemijska simbolika, jednadžba kemijske reakcije, fizikalna i kemijska promjena, atom i građa atoma, kemijske veze, prikazi struktura molekula, kristalna struktura tvari, temeljni kemijski zakoni, kemijska reaktivnost, brzina kemijske reakcije, kemijska ravnoteža, redukcijski potencijal, klasifikacija kemijskih reakcija, strukturna obilježja molekula organskih spojeva, biološki značajne molekule, lijekovi, ovisnosti).
Metodologija: Nastavni sadržaji obrađuju se različitim oblicima rada (izlaganje, razgovor, diskusija, eksperimentalni rad, individualni rad, pozvana predavanja nastavnika praktičara). Dio nastavnih satova zajedno osmišljavaju student i nastavnik Metodike nastave kemije (mentorski rad). Osmišljeni satovi moraju biti primjereni uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Kolegij ima i svoje web-sučelje na sveučilišnom sustavu za udaljeno učenje Merlin.
Literatura:
 1. 1. M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. Udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje
  škole (različiti autori, izdavači i godine izdanja)
  3. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry, Journal
  of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie
  4. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb,
  2011.
 2. DOPUNSKA LITERATURA :
  1. Udžbenici PREDMETA prethodnika
  2. Različiti interni nastavni materijali
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Biokemija
Položen : Organska kemija 2
Odslušan : Metodika nastave kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Metodika nastave kemije 1
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti