Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija okoliša

Šifra: 41023
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: prof. dr. sc. Tajana Begović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Energija: zalihe i potrošnja, fosilna goriva, obnovljivi izvori. Razvoj Zemlje kroz geološka doba: starost stijena, kretanje kontinenata, posljedice za život. Zrak: sastav kroz prošlost i odgovarajući dokazi, izotopni sastav i frakcionacija izotopa, ustaljena stanja, vremena života i količine u spremnicima, uvjeti koji utječu na ustaljeno stanje i usporedba s dinamičkom ravnotežom. Globalni utjecaji čovjeka na okoliš: staklenički plinovi i stratosferski ozon, hipoteza Geje kao živog superorganizma, regionalni utjecaji: npr. kisele kiše, propadanje šuma, eutrofikacija voda, lokalni utjecaji: gradovi, tuneli, garaže, Voda: izvori (zalihe) vode, otpadne vode i pročišćavanje voda, Čvrsti otpad: odlaganje otpada. Posebni problemi: otrovne tvari i opasni otpad. Strategije održivog razvoja: industrijska ekologija i zelena kemija.

ISHODI UČENJA:
- navesti međusobno povezane čimbenike koji utječu na stanje planete Zemlje
- opisati tokove energije na Zemlji, te navesti izvore energije
- opisati evoluciju i kemijski sastav Zemljine atmosfere
- navesti izvore vode na Zemlji, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja vode
- navesti sastav tla, najčešće zagađivače i metode pročišćavanja
- navesti zastupljenost, porijeklo, kemijsku reaktivnost i utjecaj na okoliš 30 odabranih tvari
Literatura:
  1. J. Lovelock: Taj živi planet Geja, Izvori, Zagreb 1999.
  2. S. E. Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, 2. izd., Lewis Publishers, New York 2001.
  3. T, G. Spiro, W. M. Stigliani: Chemistry of the Environment, 2. izd., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 2003.
  4. R. P. Wayne: The Chemistry of Atmospheres, OUP, Oxford 2000.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 2
Položen : Opća kemija
Položen : Praktikum fizike
Položen : Praktikum opće kemije 2
Položen : Računalni praktikum 2
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti