Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemija 2

Šifra: 36207
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Mladen Borovina - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Biserka Prugovečki - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kemijska termodinamika. Kemijska kinetika. Brzina kemijske reakcije. Utjecaj koncentracije, temperature, površine reaktanata i katalizatora na brzinu reakcije. Kemijska ravnoteža. Ravnotežno stanje. Konstanta ravnoteže. Le Chatélier-ovo princip. Parametri koji utječu na prirast produkata. Ravnoteža u otopinama elektrolita. Konstante disocijacije kiselina i baza. pH. Hidroliza soli. Puferi. Indikatori. Produkt topljivosti. Vodik i njegovi spojevi. Voda. Tvrdoća vode. Plemeniti plinovi. Elementi 1. i 2. skupine; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi. 17. skupina elemenata; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi. 16. skupina elemenata; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi. 15. skupina elemenata; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi. 14. skupina elemenata; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi, silikati. 13. skupina elemenata; nalaženje, svojstva, dobivanje i njihovi spojevi. Prijelazni elementi. Kompleksni spojevi. Organski spojevi. Podjela i imenovanje. Karakteristčna svojstva i reakcije.
Literatura:
  1. M. S. Silberberg: Chemistry, 5. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2009.
  2. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig: Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  3. R. Chang: Chemistry, 9. izd., McGraw-Hill, NewYork, 2007.
  4. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  5. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija II, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  6. D. Grdenić: Molekule i kristali, 5. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Kemija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti