Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Fizikalna kemija makromolekula

Šifra: 152856
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Kovačević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Makromolekule: polimeri, polielektroliti, polisaharidi, proteini; struktura lanca, veličina i oblik makromolekula, konfiguracija lanaca; utjecaj strukture i molarne mase na fizikalno-kemijska svojstva makromolekula.
Statistika polimernog lanca: konformacije polimernih lanaca, polumjer vrtnje, udaljenost krajeva lanaca, gustoća statističkog klupka.
Fizikalna stanja makromolekula: staklasto stanje, fazni prijelazi, teorije staklastog prijelaza
Elektrostatske interakcije u otopinama makromolekula: problem slobodnog volumena, primjena metoda numeričke simulacije.
Metode određivanja molarne mase: osmotski tlak, sedimentacija, viskoznost.
Metode određivanja veličine čestica: raspršenje svjetlosti, raspršenje röntgenskih zraka, raspršenje neutrona, mikroskopske metode i tehnike.
Otopine makromolekula: teorija otopina, termodinamika otopina, topljivost, konformacija, nastajanje polielektrolitnih kompleksa.
Makromolekule na površini: adsorpcija polimera, kinetka adsorpcije, polielektrolitni višeslojevi, polielektrolitne četke.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Uvođenje u kompetentni, samostalni znanstveni rad.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: Predavanja, konsultacije i seminari
Literatura:
 1. S. F. Sun: Physical Chemistry of Macromolecules: Basic Principles and Issues, 2. izd.,
  Wiley, New York, 2004.
  P. C. Hiemenz and T. P. Lodge, Polymer Chemistry, 2. izd., CRC Press, Boca Raton, 2007.
  A. Y. Grosberg, A. R. Khokhlov: Giant Molecules, Academic Press, San Diego, 1997.
  T. Radeva (ur.): Physical Chemistry of Polyelectrolytes, M. Dekker, New York, 2001.
  G. Decher, J. B. Schlenoff, Multilayer Thin Films, 2. izd., Wiley-VCH, Weinheim, 2012.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti