O djelatniku

Marija Cvetnić, mag. chem.

Zvanje: asistent - doktorand
Funkcija:asistent-doktorand
Lokacija: 208
Telefon:01 4606 141
Telefon kućni:01 4606 141
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2018.
Na zavodu od:2021.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Diplomirala je kemiju, istraživački smjer (grane: biokemija i fizikalna kemija), 2018. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Diplomski rad pod nazivom „Termodinamika kompleksiranja alkalijskih kationa s amidnim derivatom kaliks[4]arena“ izradila je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Požara. Ubrzo nakon diplome zaposlena je kao kemičarka u Istraživanju i razvoju (odjel Kemija - organska sinteza) tvrtke Pliva Hrvatska (kasnije: TEVA) gdje radi do siječnja 2021. g. kada prelazi na mjesto asistenta-doktoranda (pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nikole Bregovića) na PMF-u u okviru HRZZ-projekta „Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini“.

Dobitnica je Dekanove nagrade za uspješno studiranje (2016. g.) i Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad pod nazivom „Sinteza glukoznog derivata kaliks[4]arena i njegovo kompleksiranje alkalijskih kationa“ (2018. g., u suradnji s J. Meštrovićem, mag. chem., pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Požara i doc. dr. sc. Nikole Cindre). 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Cvetnić, M.; Cindro, N.; Topić, E.; Bregović, N.; Tomišić, V.; Supramolecular handshakes: characterization of urea-carboxylate interactions within calixarene frameworks. ChemPlusChem 2024 , e202400130. DOI:10.1002/cplu.202400130

2. Cvetnić, M.; Šplajt, R.; Topić, E.; Rubčić, M.; Bregović, N.; Direct thermodynamic characterization of solid-state reactions by isothermal calorimetry. Phys. Chem. Chem. Phys. 2024, 26(1), 67-75.
DOI:10.1039/D3CP03933A

3. Požar, J.; Cvetnić, M.; Usenik, A.; Cindro, N.; Horvat, G.; Leko, K.; Modrušan, M.; Tomišić, V.; The Role of Triazole and Glucose Moieties in Alkali Metal Cation Complexation by Lower-Rim Tertiary-Amide Calix[4]arene Derivatives. Molecules 202227, 470.
DOI:10.3390/molecules27020470

4. Požar, J.; Nikšić-Franjić, I.; Cvetnić M.; Leko K.; Cindro N.; Pičuljan K.; Borilović I.; Frkanec L.; Tomišić V.; Solvation Effect on Complexation of Alkali Metal Cations by a Calix[4]arene Ketone Derivative, J. Phys. Chem. B 2017121(36), 8539–8550.
DOI:10.1021/acs.jpcb.7b05093

5. Leko K.; Bregović N.; Cvetnić M.; Cindro N.; Tranfić Bakić M.; Požar J.; Tomišić V.; Complexation of Alkali Metal Cations by a Tertiary Amide Calix[4]arene Derivative in Strongly Cation Solvating Solvents, Croat. Chem. Acta 2017, 90(2), 307–314.
DOI:10.5562/cca3200

Izabrani projekti

2021.–2024.

Istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost:
Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini (MACROSOL, IP-2019-04-9560);
(voditelj: prof. dr. sc. V. Tomišić)