O djelatniku

doc. dr. sc. Ivan Kodrin

Zvanje: docent
Lokacija: 303
Telefon:+385 1 4606 403
Telefon kućni:6403
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Diplomirao je 2005. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2011. godine obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Konformacijska analiza ferocenskih peptida, mentor prof. dr. sc. Zlatko Mihalić.

Od 2006. godine radi kao asistent, a od 2012. kao viši asistent na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Bavi se molekulskim modeliranjem organskih i anorganskih spojeva te proučavanjem međumolekulskih interakcija u otopini i čvrstom stanju primjenom metoda populacijske analize. U svom znanstvenom radu usavršio je metodu konformacijske analize ferocenskih peptidomimetika i karakterizacije obrazaca vodikovih veza koji dovode do njihovog strukturiranja. U sklopu proučavanja kompleksa prijelaznih metala bavi se proučavanjem stereoizomerije i međumolekulskih interakcija koje dovode do njihovog pakiranja.

Objavio je 14 znanstvenih radova koji su citirani u bazi Current Contents. Sudjelovao je u radu 15 znanstvenih skupova.

Sudjeluje u izvođenju praktikumskih vježbi i seminara iz nekoliko kolegija. Bio je neposredni voditelj studenata u izradi tri diplomska rada i tri istraživanja koja su osvojila Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu (2012., 2014. i 2016. godine).

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice. Član je Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovao je u organizaciji Smotre sveučilišta te Otvorenog dana Kemijskog odsjeka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. I. Kodrin, Ž. Soldin, C. B. Aakeröy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Crystal growth & design 16 (2016) 2040–2051.

2. M. Čakić Semenčić, V. Kovač, I. Kodrin, L. Barišić, V. Rapić, Synthesis and Conformational Study of Bioconjugates Derived from 1-Acetyl-1'-aminoferrocene and α-Amino Acids, European journal of inorganic chemistry (2015) 112–123.

3. M. Kovačević, I. Kodrin, M. Cetina, I. Kmetič, T. Murati, M. Čakić-Semenčić, S. Roca, L. Barišić, The conjugates of ferrocene-1, 1′-diamine and amino acids. A novel synthetic approach and conformational analysis, Dalton transactions 44 (2015) 16405–16420.

4. Ž. Car, I. Kodrin, J. Požar, R. Ribić, D. Kovačević, V. Petrović Peroković, Experimental and computational study of the complexation of adamantyl glycosides with β-cyclodextrin, Tetrahedron 69 (2013) 8051–8063.

5. L. Barišić, M. Kovačević, M. Mamić, I. Kodrin, Z. Mihalić, V. Rapić, Synthesis and Conformational Analysis of Methyl N-Alanyl-1′-aminoferrocene-1-carboxylate, Eur. J. Inorg. Chem. 11 (2012) 1810–1822.

Izabrani projekti

Suradnik na projektima:

Hrvatska zaklada za znanost: “Organic molecules in condensed phase: interactions and modelling” (2014.–);

Hrvatska zaklada za znanost: “Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions” (2014.–);

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: “Molekulsko modeliranje strukture i reaktivnosti organskih spojeva” (2007.–2013.)