Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Gravitacija i kozmologija

Šifra: 205096
ECTS: 0.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij predstavlja uvod u modernu kozmologiju, pokrivajući teoriju i povezujući je s opažačkim provjerama.
0 - Uvod: kozmološko načelo, homogenost i izotropija, FLRW. Ponavljanje opće teorije relativnosti (zakrivljenosti, geodetske linije, realna i sugibajuća udaljenost, Tenzori energije i impulsa i Bianchijevi identiteti. De Sitterovi prostori i FRW s k=0,+1,-1.
1 - FRW jednadžbe i rješenja (s k=0). Tenzor energije i impulsa savršenog fluida; njegovo očuvanje. Gustoća i evolucija skale za tvar, zračenje, kozmološku konstantu i opći fluid. Termalna povijest svemira (epohe, jednakosti, itd.). Pojmovi kritične gustoće i ubrzanja.
2 - Kozmički horizonti (čestični i horizont događaja). Problem ravnosti. Luminozitetna udaljenost, kutna udaljenost (supernove tipa I). Kozmološka konstanta (problem energije vakuuma). Utjecaj kozmološke konstante na starost svemira.
3 - Tamna tvar i perturbacijska evolucija (Jeans i nakupljanje). Perturbacije i struktura: LSS, CMB (moguće neki detalji, spektar snage).
4 - Problemi vezani uz tamnu tvar (galaksije, nakupine, simulacije, kandidati za tamnu tvar, detekcija). Problemi ravnosti i homogenosti: ideja inflacije.
Literatura:
  1. Mukhanov V., Physical foundations of cosmology (Cambridge University Press, 2005)
  2. Kolb E.W., Turner M.S. The early universe (Addison Wesley 1988)
  3. Dodelson S., Modern Cosmology, (Academic Press, Elsevier, 2003)
  4. Weinberg S., Cosmology (Oxford University Press, 2008)
1. semestar
Fizika elementarnih čestica - Izborni predmeti - Redovni Smjer - Fizika elementarnih čestica
Termini konzultacija:

Obavijesti