Projekt PROMISE - Personalized Medicine Inquiry-Based Education

P4 (prediktivna, preventivna, personalizirana i participativna) medicina temelji se na sustavnom pristupu biologiji i medicini. Ovakav pristup fokusiran je na jedinstveno zdravstveno iskustvo svakog pojedinca, predviđanje i sprječavanje razvoja bolesti te aktivno uključivanje samih pacijenata u proces liječenja. Nedavno istraživanje Europskog saveza za personaliziranu medicinu pokazalo je da je jedna od glavnih prepreka za punu integraciju personalizirane medicine u tretman pacijenata nedostatak znanja i vještina iz tog područja.  

Kroz Erasmus+ projekt PROMISE (Personalized Medicine Inquiry-Based Education), odgovorit će se na taj nedostatak i kreirati studijski sadržaj koji u takvom inovativnom formatu trenutno ne postoji. Glavni cilj projekta je osmišljavanje novih on-line modula za poučavanje, baziranih na istraživanju,  koji će upoznati studente s P4 medicinom i njezinim načelima kako bi se transformirali i poboljšali postojeći nastavni alati i prakse u visokom obrazovanju. 

Program PROMISE namijenjen je preddiplomskim/diplomskim studentima prirodnih znanosti i medicine. U projektu, uz međunarodne stručnjake iz različitih područja molekularne, računalne i kliničke biomedicine, kao i stručnjake u području odgovornih istraživanja i inovacija (RRI) i malih i srednjih poduzeća specijaliziranih za izradu STEM-ovih kurikuluma, sudjeluju i članovi Grupe za bioinformatiku Biološkog odsjeka PMF-a, profesor Kristian Vlahoviček, docentica Rosa Karlić te asistenti Dunja Glavaš, Maja Kuzman i Juan Antonio Ruiz Santiesteban.