Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 01. 09. 2015. – 31. 10. 2019.
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Jasna Hrenović
Sredstva: 999,210.00 HRK
Broj projekta:  IP-2014-09-5656

Sažetak:

Bakterija Acinetobacter baumannii je oportunistički patogen odgovoran za bolničke infekcije u imunokompromitiranih bolesnika, čija pojavnost dramatično raste tijekom zadnjeg desetljeća u Hrvatskoj i svijetu. Infekcije bakterijom A. baumannii se teško liječe zbog njihovih brojnih urođenih i stečenih mehanizama odgovornih za višestruku antibiotsku rezistenciju (multidrug-resistance; MDR), sposobnosti stvaranja biofilma, te dugotrajnog preživljavanja u bolnicama. Smatra se da su epidemije infekcija bakterijom A. baumannii uzrokovane isključivo kontaminacijom i prijenosom u bolničkom okruženju. MDR A. baumannii su nađene u bolničkim otpadnim vodama, ali ovakvi podaci nedostaju u Hrvatskoj. Do danas nije definirana pojavnost klinički važnih Acinetobacter spp. u prirodi niti njihov potencijal da prelaze u i/ili iz bolničkog okruženja. Potrebno je definirati prirodno stanište klinički važnih MDR A. baumannii. Postoji potreba za širim praćenjem te epidemiološkim studijama istraživanja utjecaja ljudskog otpada na rasprostranjivanje MDR A. baumannii. Cilj predloženog projekta je izolirati vijabilne MDR A. baumannii iz okolišnih uzoraka otpadne vode i tla. Okolišni izolati bit će genotipizirani te će biti određena njihova filogenetska srodnost s ljudskim izolatima kao i geni odgovorni za njihovu antibiotsku rezistenciju. Bit će određen i utjecaj ekoloških čimbenika na preživljavanje okolišnih izolata A. baumannii. Nadalje, istražit će se međudjelovanje okolišnih izolata A. baumannii i zeolita kao okolišno prihvatljivih dezinficijensa. Bit će razvijene metode i alternativni dezinficijensi na bazi prirodnih materijala za remedijaciju otpadnih voda i tla koja sadrže A. baumannii. Rezultati predloženog projekta će definirati prirodno stanište A. baumannii, te predložiti načine za smanjenje njihovog broja u zagađenom okolišu.