Animal Ecophysiology

Repository

Repository is empty

Poll

No polls currently selected on this page!

Animal Ecophysiology

Code: 240549
ECTS: 6.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić
izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić - Seminar

Tomislav Gojak , mag. biol. exp. - Practicum
izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić - Practicum
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Practicum 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Animal ecophysiology covers anatomical/physiological/behavioural adaptations of animals to the extreme environmental conditions.

Syllabus:

Physiology and environment, thermal physiology, physiology of animals in deserts and dry savannas, physiology of animals in polar regions, hibernation and torpor, mechanisms of orientation and navigation in animals, functional anatomy and physiology of terrestrial movement, functional anatomy and physiology of flying, physiology of diving mammals and birds, biological clocks, physiology of humans in extreme environments
Literature:
  1. Koriste se poglavlja 11 (Život životinja u polarnim krajevima), 18 (Orijentacija i navigacija u životinja), 21 (Plastičnost mišićnog rada), 26 (Fiziologija ronjenja morskih sisavaca) i 30 (Fiziološke adaptacije na život u pustinjama i suhim savanama).
  2. Knjiga daje integrativni pristup fiziologiji životinja u ekstremnim uvjetima okoliša.
  3. Evolucijski pristup objašnjenju kako su se životinje fiziološki prilagodile okolišu u kojem žive.
1. semester
Izborni predmeti - Regular module - Physiology and Immunobiology
Izborni predmeti - Regular module - Zoology
Consultations schedule: