Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (u daljnjem tekstu: PMF) u svom poslovanju, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22), Pravilnikom o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koja prijavljuju nepravilnosti, obveze poslodavca u vezi s prijavom nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe za zaprimanje prijava i zamjenika povjerljive osobe, vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u

POVJERLJIVA OSOBA PMF-A

Izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić

Telefon: 01-4606-362

e-mail: dominik@chem.pmf.hr

ZAMJENICA POVJERLJIVE OSOBE PMF-A

Doc. dr. sc. Jana Pisk

Telefon: 01-4606-350

e-mail: jana.pisk@chem.pmf.hr